Vijesti 31.05.2016.

Lov na komarce prvo uz Vrbas

ČITANJE: 2 minute

Rekao je ovo direktor “Eko-bela” Vladimir Šušnjar, čije je preduzeće zaduženo za zaprašivanje komaraca.

– Gradska uprava će po stručnim preporukama da odredi prioritete zaprašivanja. To su uglavnom područja u blizini vodotoka, odnosno uz rijeku Vrbas i njene pritoke, jer je tu najveća koncentracija komaraca – rekao je Šušnjar.

Prema njegovim riječima, površine koje nisu pokošene i  parkovi neće biti zaprašivani jer tu nije moguće uništavanje larvi komaraca. Kasnije će biti procijenjeno da li će biti vršeno uništavanje odraslih jedinki.

– Sa zemlje ćemo zaprašiti oblasti sa stajaćim vodama, deponije, prostore oko auto-otpada gdje ima starih auto-guma. To su mjesta gdje se oni razvijaju – rekao je Šušnjar.

Dodao je da će stanovništvo na vrijeme biti obaviješteno o svim radnjama koje će izvoditi ekipe za uništavanje insekata.

– Pčelari nikada nisu bili ugroženi i neće jer mi zaprašivanje radimo kada pčele miruju, poslije 20 časova. O našim aktivnostima obavezno obavještavamo građane, kao i institucije – kazao je Šušnjar.

U Gradskoj upravi kažu da će preventivne mjere biti preduzimane u skladu sa Programom dezinsekcije, te stručnom procjenom izvođača i nadzornog organa.

– Za zaprašivanje komaraca ove godine je u budžetu grada  planirano 40.000 KM – rekli su u Odjeljenju za društvene djelatnosti.
Istakli su da će pratiti prisutnost larvi, a larvicidni tretman će se vršiti najmanje tri puta, u zavisnosti od razvoja generacija komaraca.

– Po uputstvima koja smo dobili od Instituta za javno zdravstvo, dezinsekcija komaraca će se zasnivati prevashodno na larvicidnom tretmanu, a suzbijanje odraslih formi biće svedeno na neophodan optimum – kazali su u Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Istakli su da će se dezinsekcija vršiti ekološki najprihvatljivijim biocidima, a stanovništvo će biti pravovremeno obaviješteno o svim aktivnostima u vezi sa suzbijanjem komaraca.

Tigrasti komarci

Tigrasti komarci najpoznatiji su prenosnici virusa, odnosno groznice “zapadnog Nila”, a jedan slučaj pronalaska ovog komarca zabilježen je i na području grada. Oni koji obole imaju simptome slične gripu i prehladi.

– Najčešće je to povišena tjelesna temperatura, glavobolja, umor, bol u zglobovima, a ponekad virus može izazvati i osip na koži, natečene limfne čvorove i bol u očima – objašnjavaju epidemiolozi.

(Glas)