Politika 24.04.2019.

LUKAČ: Izmjenama Zakona o javnom redu uvodimo kazne i za neprijavljivanje prekršaja

ČITANJE: 3 minute

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru propisuju se prekršaji javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

“Predloženim zakonom se, između ostalog, definiše odgovornost za prekršaje ugostitelja kao preduzetnika, preciznije se propisuju određeni prekršaji javnog reda i mira, te definiše novi prekršaj `neprijavljivanje prekršaja javnog reda i mira`”, pojasnio je Lukač obrazlažući prijedlog ovog nacrta u Narodnoj skupštini.

On je obrazložio da se propisivanju novog prekršaja na predloženi način pristupilo prvenstveno jer se u proteklom periodu dešavalo da su u javnosti u Srpskoj i regionu objavljivani snimci i drugi dokazi o činjenju raznih prekršaja javnog reda i mira sa obilježjem nasilja za koje su odgovorna službena lica imala određena saznanja u trenutku ili neposredno nakon činjenja, ali nisu učinila ništa da počinioci budu kažnjeni, a njihovo ponašanje ocijenjeno kao društveno neprihvatljivo i kažnjivo.

Lukač je precizirao da je razlog za donošenje ovog zakona sadržan u potrebi za dogradnjom određenih zakonskih rješenja, kao i radi ustanovljavanja novih rješenja s ciljem preventivnog djelovanja i cjelishodnije primjene zakona u praksi.

On je rekao da se članom 2 mijenja član 15 na način da se mijenja vrijeme kućnog reda kada nije dozvoljeno narušavati javni red i mir bukom.

“Odredbe koje propisuju da nije dozvoljeno narušavati mir drugih na javnom mjestu od 15.00 do 17.00 časova su prevaziđene jer su se promijenili uslovi života i radne navike građana, te činjenica da u većini organa, ustanova, preduzeća i drugih radnih organizacija radno vrijeme traje od 8.00 do 16.00 časova ili od 9.00 do 17.00. Pored navedenog, propisuje se prekršaj za ugostitelja kao preduzetnika, čime je izvršeno usklađivanje Zakona o javnom redu i miru sa Zakonom o ugostiteljstvu i preciznije se definišu držanje opasnih životinja bez nadzora”, rekao je Lukač.

Kada je riječ o ovom zakonskom rješenju gdje je članom 4 izmijenjen i dopunjen član 24 na način da se kao prekršaj ometanja definiše i neovlašteno fotografisanje ili snimanje službenika državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica kada vrše svoje funkcije, te postupak u slučaju nepostupanja po naređenju ovlaštenog službenog lica, Lukač je rekao da je resorno ministarstvo zbog neadekvatnih tumačenja koja su stvorila pogrešnu sliku u javnosti odlučilo da taj član /4/ bude povučen iz teksta zakona.

“Ne želimo da iko u Srpskoj smatra da MUP želi da ugrozi ljudska prava i slobode, ili slobode medija”, naglasio je Lukač.

Prema prvobitno predloženom tekstu zakona bilo je, između ostalog, predviđeno da će onaj ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava ili drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ko neovlašćenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike dok vrše svoje dužnosti ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica, biti kažnjen novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.

(Srna)

Oznake: Dragan Lukač