Vijesti 23.05.2015.

Majkić: BiH je jedina zemlja koja nema zakon o vanjskim poslovima

ČITANJE: 5 minuta

Bosna i Hercegovina je jedina država na svijetu koja nema zakon o vanjskim poslovima, a ni strategiju vanjskopolitičkog djelovanja. Vanjska politika naše zemlje utemeljena je na improvizaciji dokumenta od tri stranice koje je Predsjedništvo BiH usvojilo 2003. godine.

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kazao je da zakon o vanjskim poslovima BiH već deset godina pokušavaju usvojiti, ali da se nikada nije uspjelo naći dovoljno unutrašnjeg konsenzusa i političke volje da se do njega dođe.

“BiH je jedina zemlja koja ga nema, bar u bližem okruženju. Ja bih volio da u ovom mandatu dobijemo taj zakon i on jeste u širokom planu naših aktivnosti. Ja nisam i neću danas da obećavam da će zakon biti usvojen dok ne sagledam stavove svih ključnih političkih figura u Parlamentarnoj skupštini BiH i dok ne obavim potrebne sastanke, odnosno dok ne vidim da li možemo doći do materijala koji će biti prihvatljiv na način da prođe. Kod mene postoji želja i u narednom periodu baviti ću se tim, ali neću da ulazim u datume”, kazao je Crnadak.

Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za vanjske poslove Parlamentarne skupštine BiH i zastupnica opozicionog SNSD-a u Zastupničkom domu PS BiH, kazala je da BiH nema zakon o vanjskim poslovima zbog toga što političari u ovoj zemlji nisu skupili dovoljno hrabrosti da sjednu i da se dogovore o političkim i ekonomskim ciljevima vanjske politike.

“Umjesto toga napravljen je nemošt dokument koji se zove Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike koji više ne govori nego što kaže. Taj dokument ne može biti nikakva osnova za vođenje vanjske politike. Zakon ćemo imati onda kada budemo spremni da o toj temi vodimo raspravu i da se nakon toga dogovorimo a da nijedan narod ne bude u boljoj poziciji u odnosu na druga dva. Dosadašnja vanjska politika bila je isključivo u korist Bošnjaka”, rekla je Majkić.

Majkić deset godina pokušava saznati šta rade bh. ambasade

Ona je istakla da je vanjska politika BiH isključivo u nadležnost države BiH i da to pitanje nije sporno, ali da entitetima jeste sporno ako se ona odvija i ako nije usklađena, balansirana i ne odvija se u korist sva tri naroda.

“Nikada u Parlamentarnoj skupštini BiH nije došao pregled ili analiza kakvo je stanje u diplomatsko-konzularnoj mreži (DKP). Znamo da nam je loša DKP mreža, ali ne znamo u čemu je loša. Ne znamo šta rade ambasade, je li to samo golo održavanje ambasada i diplomatskih predstavništava od kojih sama BiH, a posebno entiteti, nemaju nikakvu korist, zatim kako izvršiti racionalizaciju s aspekta broja zaposlenih u nekim ambasadama i na kraju gdje treba otvoriti nova diplomatska predstavništva”, rekla je Majkić, te dodala kako već deset godina pokušava u Parlamentarnoj skupštini BiH doći do tog odgovora.

Majkić smatra da su se svi ministri vanjskih poslova BiH bavili isključivo putovanjima i svim drugim stvarima koje nisu njihova misija.

“Zašto bi entiteti davali novac za drugi način predstavljanja ako ambasade ne rade kako treba. Entiteti u tom slučaju trebaju tražiti druga rješenja. Republika Srpska zato otvara privredna predstavništva jer ovaj način predstavljanja ne zadovoljava nikoga”, kazala je Majkić.

Član Komisije za vanjske poslove Parlamentarne skupštine BiH i zastupnik SDA u Zastupničkom domu PS BiH Sadik Ahmetović rekao je da činjenica da BiH nema zakon o vanjskim poslovima daje prostora za selektivno vođenje politike zbog čega naša zemlja ne ostvaruje vanjskopolitičke prioritete kao što su NATO i EU.

“Tu smo u zastoju, što zbog unutrašnjih, što zbog ukupnih odnosa u samom regionu. Naš fokus mora biti EU i jedan brži i snažniji pristup vanjskopolitičkim ciljevima. Mi kao zemlja nemamo alternativu i EU je nešto u vezi s čim mora postajati konsenzus sa jasnim akcionim planom koji mi nemamo”, kazao je Ahmetović.

SNSD ne može spriječiti donošenje zakona o vanjskim poslovima

Ahmetović smatra da u ovom trenutku nema prepreka za donošenje zakona o vanjskim poslovima, te da SNSD ne može spriječiti donošenje takvog zakona bar kada je u pitanju procedura u PS BiH.

“Mislim da postoji želja da se dođe do zakona o vanjskim poslovima i nadam se da će to biti prioritet ministra vanjskih poslova. SNSD je u ovom trenutku opozicija na nivou BiH i opozicija ima pravo na kritike, dok oni koji su pozicija trebaju raditi poslove koji su prioriteti”, zaključio je Ahmetović.

Nepostojanje temeljnog akta koji određuje vanjsku politiku BiH u velikoj mjeri otežava funkcionisanje Ministarstva vanjskih poslova BiH i kompletnu diplomatsko-konzularnu mrežu, jer je zakon o vanjskim poslovima temeljni akt svake diplomatije.

Opći pravci i prioriteti za provedbu vanjske politike BiH pored zalaganja za mir u svijetu, borbe protiv terorizma i međunarodne saradnje određuju pet prioriteta vanjske politike.

To su očuvanje i zaštita nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine u međunarodno priznatim granicama, potpuna i dosljedna implementacija Općeg mirovnog sporazuma (OMS), pristupanje Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracionim procesima, učešće u multilateralnim aktivnostima, posebno u sklopu sistema Ujedinjenih nacija (UN), Vijeća Evrope, Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Organizacije Islamske konferencije (OIC) i drugih, te promocija Bosne i Hercegovine kao partnera u međunarodnim ekonomskim odnosima i aktivnosti koje će omogućiti prijem Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) i druge međunarodne organizacije i asocijacije.