Vijesti 03.01.2018.

Malešević: Sve više zahtjeva za asistente u nastavi

ČITANJE: 2 minute

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je Ministarstvo od 260 zahtjeva za angažovanje asistenata u nastavi za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju, odobrilo 202 zahtjeva, za šta je izdvojeno oko 850.000 KM.

Malešević je naveo da u školskoj 2017/2018. godini 1.460 djece sa poteškoćama u razvoju pohađa redovnu nastavu u osnovnim školama, te da je sve veći broj zahtjeva za angažovanje asistenata.

“Nismo mogli finansijski obezbijediti za sve njih asistente, te smo odobrili samo za najteže slučajeve i autizam, te uz osam, koje plaćaju roditelji, ove godine angažovano je 210 asistenata”, rekao je Malešević.

On je istakao značaj inkluzivnog obrazovanja i uvođenje asistenata u nastavu da bi se mališanima sa posebnim potrebama maksimalno pomoglo.

Prema njegovim riječima, inkluzija, u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ostvaruje se uključivanjem djece s posebnim obrazovnim potrebama u odjeljenja osnovne škole.

“Vaspitanje i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju sprovodi se inkluzijom u redovnim školama ili osnovnim školama za djecu sa smetnjama u razvoju, te u Republici Srpskoj postoje i četiri centra za obrazovanje i vaspitanje djece sa poteškoćama u razvoju, i to dva u Banjaluci i po jedan u Prijedoru i Derventi”, rekao je Malešević.

On je dodao da je njihovo upisno područje cijela Republika, te je u njima omogućen smještaj i ishrana učenika koji dolaze iz drugih gradova.

Malešević je napomenuo da se u centre, na osnovu rješenja o vrsti i stepenu ometenosti, upućuju uglavnom djeca sa težim i teškim smetnjama u razvoju, kojima je, osim stručne vaspitno-obrazovne službe kojom ovi centri raspolažu, potrebna svakodnevna njega i rehabilitacija koja im tamo može biti pružena.

(Srna)