Vijesti 28.04.2017.

Manjak novca na tas stavlja bolovanja i lijekove

ČITANJE: 3 minute

Višemilionski neuplaćeni doprinosi nagomilavaju neizmirene obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja RS (FZO RS) koje su na kraju prošle godine dostigle 453,2 miliona maraka, zbog čega su u ovoj ustanovi primorani da određuju prioritete prilikom njihovog izmirivanja.

Iako su obaveze Fonda znatno smanjene, jer su u 2015. godini iznosile 528,3 miliona KM, u ovoj instituciji i dalje kubure sa nizom problema zbog manjka novca u kasi. Objašnjavaju da su glavni od tih problema nagomilana potraživanja za neuplaćene doprinose.

Iz Fonda poručuju da obaveze izmiruju u skladu sa prilivom novca, te da usljed ograničenih i nedovoljnih finansijskih sredstava moraju da izmiruju obaveze prema prioritetima.

– U odnosu na refundacije bolovanja, prioritetnije je platiti zdravstvenu zaštitu pacijenata, odnosno zdravstvene usluge i lijekove, jer od toga direktno zavisi zdravlje, pa i život pacijenata – objašnjavaju u Fondu.

To svakako ne znači da Fond, kako kažu, neće izmiriti svoje obaveze koje imaju prema poslodavcima i ostalima.

– Apelujemo prema svim poslodavcima, i u javnom i u privatnom sektoru, da redovno uplaćuju doprinose. Samo uz redovniju uplatu doprinosa Fond će moći da organizuje i pruži kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, kao i da redovnije izmiruje sve svoje obaveze – ističu u Fondu.

Osim dugovanja za kredite, novac od Fonda potražuju poslodavci, pacijenti koji čekaju refundacije troškova za liječenje, kao i apoteke. Fond poslodavcima duguje 40,5 miliona maraka, a dug za bolovanja duža od 30 dana koja Fond nadoknađuje poslodavcima veći je za 3,8 odsto u odnosu na 2015. godinu, kada je iznosio oko 39 miliona maraka.

U Fondu podsjećaju da su zaključno sa 31. decembrom prošle godine od poslodavaca potraživali 279,6 miliona maraka. Taj dug za zdravstvo u 2016. godini u odnosu na 2015. porastao je za čak 9,2 miliona maraka ili 3,4 odsto.

Iz Fonda ističu da prihodi od doprinosa za zaposlene čine gotovo 90 odsto ukupnih prihoda, što znači da zaposleni praktično finansiraju cjelokupni zdravstveni sistem.

– Pri tome treba imati u vidu da pored neredovne uplate doprinosa problem predstavlja i loša struktura osiguranika u kojoj zaposleni čine tek 35 odsto osiguranika – naglašavaju u Fondu.

S druge strane, u strukturi osiguranika preovladavaju penzioneri i nezaposleni, koji čine više od 50 odsto osiguranika Fonda. Napominju da, pored neredovne uplate doprinosa, zdravstvo ostaje uskraćeno i za milionske iznose zbog neprijavljivanja radnika na osiguranje, odnosno zbog rada na crno, kao i zbog prijavljivanja na minimalne plate.

– Samo zbog rada na crno gubi se oko 120 miliona KM godišnje – ističu u Fondu.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović ističe da se osnovni problem, kako kaže, “začaranog kruga” dugovanja koji iz godine u godinu raste nalazi u državi i javnom sektoru.

– Nadležni treba da obezbijede dovoljan broj radnih mjesta koji će redovno puniti fondove zdravstva i PIO, ali i da sprovode određene mjere kako bi svi uredno plaćali svoje obaveze – smatra Pavlović.

Dodaje da resorna ministarstva treba hitno da pronađu način da prekinu rast dugovanja prema fondovima ukoliko ne žele zapušten zdravstveni i penzijski sistem.

Neke od neizmirenih obaveza FZO RS na kraju 2016. godine (u markama)

– kreditne obaveze 185,2 miliona

– za naknade bolovanja preko 30 dana – 40,5 miliona

– dug za pojedinačne refundacije – 156.231

– za ino-osiguranja – 38,5 miliona

– prema apotekama – 25,6 miliona

– za bruto plate zaposlenih – 1,2 miliona

(Glas)