Vijesti 01.04.2016.

Manje staža i novca za izlazak na ispit

ČITANJE: 1 minuta
sud
Nacrt zakona o pravosudnom ispitu u RS, kojim je predviđen kvalitetniji, efikasniji i ekonomičniji pristup tom ispitu, poslanici Narodne skupštine RS bi trebalo da razmatraju na idućoj sjednici, 5. aprila.

Jedan od uslova za polaganje pravosudnog ispita su godine radnog iskustva na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, advokaturi, notarijatu, Pravobranilaštvu, organima uprave, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima.

– Nacrtom zakona propisuju se dvije godine radnog iskustva za lica koja su to iskustvo stekla na pomenutim poslovima. Prema važećem zakonu, potrebno radno iskustvo na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, advokaturi, notarijatu, Pravobranilaštvu je dvije godine, dok je za organe uprave, privredna društva i druge pravne subjekte potrebno radno iskustvo od tri godine – kazala je portparol Ministarstva pravde RS Sanja Džombić.

Nacrtom je, kaže, predviđena i manja naknada koju kandidati obavezno uplaćuju kod polaganja ispita.

– Naknada je, prema važećim odredbama, 1.000 KM. Izmjenama je propisano da poseban akt o visini naknade donosi ministar, a njime će biti propisana naknada od 800 KM – kazala je Džombićeva.

(Glas)