Vijesti 23.02.2016.

Manji rok poslodavcima za prijavu zaposlenih

ČITANJE: 1 minuta
radnici
Radi stvaranja pravnog osnova u borbi protiv crnog tržišta Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

– To znači da se propisuje manji rok za poslodavca u vezi s prijavom novozaposlenog radnika u Jedinstveni sisitem. Umjesto sedam dana koje je poslodavac imao na raspolaganju da prijavi novozaposlenog sada će predloženim izmjenama imati obavezu da ga prijavi dan prije stupanja u radni odnos – izjavila je pomoćnica federalne ministrice finansija Mira Bradara.

Druga izmjena i dopuna odnosi se na to da se omogućava svakom osiguraniku putem informacionog ssistem u Poreskoj upravi FBiH da ima direktan pristup o uplaćenim doprinosima od poslodavca.

– Dok u cijelosti ne bude u funkciji elektronski dokument i elektronski pečat osiguranik će i dalje na pismeni zahtjev upućen Poreskoj upravi moći dobiti uvjerenje o uplaćenim doprinosima koje služi kao javna isprava – dodala je Bradara.

Predložene izmjene u vezi s uvidom u stanje uplaćenih doprinosa zasniva se na činjenici da je Poreska uprava Federacije BiH, u saradnji s FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

Da bi ove izmjene i dopune u potpunosti bile usvojene potrebno je da ih odobri i Dom naroda Parlamenta FBiH.

(NN)