Biznis 11.06.2022.

Maričić: Elektronske usluge skratile procedure

ČITANJE: 2 minute

Uvođenjem elektronskih usluga i automatizacijom procesa povećali smo efikasnost rada i finansijsku disciplinu obveznika, smanjili neažurnost podataka u sistemu i subjektivan uticaj službenika na tok procesa te spriječili netačnost podataka, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.

Maričić je podsjetio da već nekoliko godina unapređuju komunikaciju sa obveznicima.

– Skratili smo procedure, smanjili troškove papira, štampanja, arhiviranja, a samim tim i smanjili broj dolazaka poreskih obveznika na šaltere. Osim toga povećavali smo efikasnost rada kroz dobru naplatu, efikasne kontrole koje sprovodimo te konstantno podizanja nivoa usluga.

Višegodišnjim ulaganjima u digitalizaciju uspjeli smo da zaokružimo elektronsku komunikaciju između obveznika i Poreske uprave Srpske, postali smo pioniri elektronskog poslovanja u Srpskoj.

Poreska uprava je implementirala Integrisani informacioni sistem. Koje benefite je donio taj sistem?

U ovu godinu ušli smo sa implementiranim Integrisanim informacionim sistemom (SAP), koji nam je omogućio brojne pogodnosti i olakšao, kako naš rad tako i obaveze poreskih obveznika.

Uspostavljena je automatizacija procesa čime je povećana efikasnost rada i smanjen subjektivni uticaj zaposlenih, posebno na proces naplate, što je rezultovalo kontinuiranim rastom prihoda.

Od prelaska na automatizaciju naplate javnih prihoda, bilježimo konstantan rast prikupljenih prihoda, koji svake godine prevazilazi iznos novca uloženog u automatizaciju. Samo u posljednjih pet godina procenat uvećanja prihoda u prosjeku iznosi pet odsto godišnje.

Šta je time omogućeno?

Omogućeno je i elektronsko podnošenje svih poreskih prijava. Koliko digitalizacija olakšava poslovanje govori podatak da na godišnjem nivou bude podneseno, u prosjeku, oko 1,6 miliona poreskih prijava, uključujući prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti i prijave koje se odnose na Јedinstveni sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa.

Kada je riječ o mjesečnom nivou, u prosjeku bude podneseno oko 150.000 poreskih prijava.

Koje su još novine u Poreskoj upravi kada je riječ o elektronskoj komunikaciji sa poreskim obveznicima?

Novina za poreske obveznike od kraja prošle godine je puštanje u funkciju E sandučeta, koje služi kao alat za bezbjednu dvosmjernu komunikaciju između obveznika i uprave. Koncipirano je tako da se dokument može poslati prema obvezniku ili od obveznika prema Poreskoj upravi.

Uvođenjem ovakve usluge Poreska uprava postaje prva poreska administracija koja omogućava ovakav vid komunikacije sa obveznicima, koji će ubuduće sve imati na jednom mjestu i izvršavati obaveze sa nekoliko klikova.

U funkciji je i android mobilna aplikacija Epurs pomoću koje građani mogu pristupiti svojim evidencijama.

Koji su planovi Poreske uprave kada je riječ o digitalizaciji?

Poreska uprava u procesu digitalizacije ide u korak sa zemljama u okruženju te nastojimo da nagli rast i razvoj informacionih tehnologija pratimo kako usavršavanjem stručnog kadra tako i razvojem informacione infrastrukture. Nastavićemo putem razvoja elektronskih servisa. Nastojaćemo da iskoristimo brz razvoj informacionih tehnologija te da smanjimo troškove poslovanja Poreske uprave Srpske.

(A.M.)