Biznis 03.03.2017.

Mario Ivanković, direktor Adiko banke Banjaluka: Snažan kapital garancija rasta

ČITANJE: 4 minute

Adiko banka Banjaluka uspješno je sprovela rebrendiranja, završila proces konverzije kredita sa klauzulom u švajcarskom franku i uz novu poslovnu politiku stvorila uslove da uz snažnu kapitalnu osnovu obezbijedi stabilan rast, rekao je direktor ove banke Mario Ivanković.

* GLAS: Adiko banka je prošle godine sprovela proces rebrendiranja najavljujući uvođenje novog pristupa u poslovanju kroz pružanje usluga na pojednostavljen i neposredan način. Da li su ispunjena očekivanja?

IVANKOVIĆ: Proces rebrendiranja bio je jedan od ključnih strateških projekata za cijelu Adiko grupu u 2016. godini, pa tako i za našu banku. Proces rebrendiranja obje banke u BiH, odnosno Adiko banke Banjaluka i Adiko banke Sarajevo uspješno je završen 31. oktobra. Naša banka nije promijenila samo ime i logo, već je napravila obimnu promjenu nabolje, sprovodeći visoke poslovne standarde i uvodeći efikasnije bankarske operacije. Cilj rebrendiranja bilo je stvaranje vjerodostojnog, relevantnog i karakterističnog novog brenda koji obuhvata korporativne i poslovne vrijednosti grupe i njenih banaka. Adiko brend simbolizuje napore u stvaranju nove, moderne banke, s ciljem pružanja klijentima jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. Fokusiranje na bitno, efikasnost i jednostavna komunikacija su temelji na kojima su sada zasnovane operacije banke.

* GLAS: Koliko su novi brend i nova poslovna strategija uticali na poslovne rezultate u 2016. godini?

IVANKOVIĆ: Značajno. Banka je unaprijedila kvalitet svog portfolija u svim sektorima, stekla nove klijente i postavila osnove za dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje. U segmentu poslovanja sa stanovništvom banka je prvenstveno bila usmjerena na odobravanje potrošačkih i kredita za refinansiranje i pružanje ključnih bankarskih proizvoda, nudeći brže i pogodnije usluge za proizvode bitne klijentima. U segmentu korporativnog bankarstva, za razliku od prethodnih godina, omogućeno je snažnije kreditiranje klijenata. Suštinski, banka je aktivno podržala i fizička i pravna lica i uspjela isplatiti tri puta više kredita nego u 2015. godini. Što je još važnije, banka je uspješno promijenila kvalitet strukture bilansa zamjenjujući ranije kredite sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku kod kojih je bilo poteškoća u vraćanju novim kvalitetnim plasmanima, stvarajući dobre osnove za rast u 2017. godini. Posebno smo zadovoljni činjenicom da je banka iz osnovnog operativnog poslovanja ostvarila profit, prije uknjiženih gubitaka na osnovu olakšica datih korisnicima kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku, što je bilo za očekivati da se desi tek u 2017, imajući u vidu da je banka bila u procesu restrukture i reorganizacije.

* GLAS: Koliko je klijenata prihvatilo rješenje koje ste ponudili za kredite sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku i koliko su iznosili troškovi na osnovu olakšica koje ste im dali?

IVANKOVIĆ: Kao jedan od prioriteta za 2016. godinu banka je, uz punu podršku matične grupacije i novih vlasnika, odredila konačno rješavanje pitanja kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima kroz davanje dobrovoljne, odgovorne, razumljive i nadasve fer ponude klijentima, fizičkim licima, u vidu značajnih olakšica uz konverziju kredita. Ovim rješenjem je na uspješan i brz način riješen problem nastao rastom kursa švajcarskog franka, koji je za posljedicu imao uvećanje dugovanja na osnovu kredita za klijente koji su odabrali finansiranje sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku. To najbolje potvrđuje visoki procenat realizacije rješenja u iznosu većem od 80 odsto. Ukupna vrijednost datih olakšica iznosila je 26 miliona KM, što je išlo direktno na teret troškova banke, uzrokujući gubitak po ovom osnovu u iznosu od 16,6 miliona KM. Taj gubitak je direktno uticao na konačan godišnji rezultat banke u 2016. i gubitak od devet miliona KM.

* GLAS: Da li to znači da je banka na dobrom putu da se vrati pozitivnom poslovanju?

IVANKOVIĆ: Ako ostavimo po strani ovaj jednokratan trošak nastao na osnovu datih olakšica za kredite sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku, ostali bitni indikatori poslovanja banke daju nam razloga za veliki optimizam. Zahvaljujući snazi kapitala, banka će pokriti ovaj jednokratni negativni rezultat. Adekvatnost kapitala banke iznosi 16,29 odsto, što je značajno iznad zakonski propisanih 12 odsto i znatno iznad prosjeka bankarskog sektora u RS. Krajem 2016. godine akcionarski kapital banke iznosio je 153 miliona KM. Snaga kapitala je najbolji pokazatelj sigurnog poslovanja bilo koje banke, a Adiko banka je sa tog aspekta jedna od najsnažnijih na tržištu RS.

Ciljevi

* GLAS: Šta je u fokusu poslovanja u ovoj godini i kakva su očekivanja?

IVANKOVIĆ: Nastavljamo razvijanje poslovanja kroz fokus na proizvode i usluge koji zadovoljavaju svakodnevne potrebe klijenata. Glavni fokus u 2017. godini biće na razvijanju segmenta poslovanja sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima, dok će banka zadržati jako prisustvo u korporativnom i javnom sektoru kroz pružanje podrške postojećim klijentima. Banka je sada u poziciji da planira stabilan rast uz snažnu kapitalnu osnovu. Proširenje baze klijenata u svim segmentima, povećanje volumena poslovanja, posebno sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima, te unapređenje internih procesa su ključne aktivnosti u ovoj godini. Glavna očekivanja su učiniti banku finansijski snažnom i profitabilnom. Digitalizacija poslovanja sa stanovništvom i pravnim licima, te unapređenje iskustava klijenata nalaze se među glavnim ciljevima banke i u fokusu su njenih investicija i zato će banka nastaviti da širi digitalnu i mobilnu ponudu.

(Glas)