Vijesti 17.06.2016.

Medicinska škola u Banjaluci već zatrpana zahtjevima za upis

ČITANJE: 2 minute

Medicinska škola u Banjaluci ove je godine, u odnosu na prethodne, značajno interesantnija učenicima koji se za isti smjer obrazovanja već školuju u privatnim školama.

I dok je u prošloj godini samo jedan učenik nakon završenog prvog razreda u privatnoj srednjoj školi uspio upisati drugi razred državne Medicinske škole, ove je godine taj interes daleko veći.

“Za samo nekoliko dana dobili smo više od šest takvih zahtjeva. Gledajući na ekonomsku situaciju, bojim se da će toga biti mnogo više“, kaže za “Nezavisne” Vladimir Jagodić, direktor Medicinske škole.

Članom 66. stav 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju utvrđeno je da prelazak iz privatne u javnu školu nakon završenog razreda učenik može ostvariti samo ako je prilikom upisa u privatnu školu ispunjavao uslove za upis u prvi razred u javnu školu i ako je u prethodnom razredu u privatnoj školi imao odličan uspjeh i primjerno vladanje.

“Dakle, prelazak učenika iz privatne škole u viši razred državne je zakonom određen. Takođe, naši učenici ne obnavljaju godine da bismo mi imali svake godine manje đaka u odjeljenjima”, dodao je Jagodić.

Prelazak učenika koji ispunjava uslove odobrava Nastavničko vijeće, obično u avgustu, vodeći računa o broju učenika propisanih navedenim zakonom, odnosno maksimalnom broju od 32 učenika u jednom odjeljenju.

Ove je godine, kao i prethodnih, prilikom upisa u prve razrede srednjih škola najveći interes bio za Medicinsku školu, pa je u Banjaluci konkurisalo 300 učenika na osam odjeljenja, dok je primljeno 240.

“Tih 240 učenika predviđeno je u osam odjeljenja, dok je njih 60 ispunilo uslove, ali su imali manje bodova od ostalih i biće upisani vjerovatno u neke druge škole”, naglasio je Jagodić.

U medicinske tehničare biće upisano 150 učenika, od čega je 45 vukovaca, dok njih 10 nije uspjelo osvojiti odgovarajući broj bodova. U akušersko-ginekološki smjer biće upisano 30 đaka, dok njih deset neće. Isti broj đaka će se školovati za fizioterapeutske tehničare, a njih 20 neće biti primljeno. Za laboratorijske tehničare školovaće se 30 učenika, a 18 ih nije primljeno.

(nezavisne.com)