Vijesti 20.11.2015.

Međunarodni dan djeteta: Učinite nešto lijepo za sve naše klince!

ČITANJE: 1 minuta
djeca
Ujedinjene nacije su prije gotovo šest decenija proglasile 20. novembar za Svjetski dan djeteta kako bi se javnosti skrenula pažnja na sve obaveze koje društvo ima prema djeci, kao i na najvažnije probleme s kojima se djeca suočavaju.

Međutim, mališani u kod nas i u regionu i dalje žive u atmosferi porasta siromaštva i nasilja, pada kvaliteta obrazovanja i zdravstvene zaštite. Prema podacima iz Srbije, svako drugo dijete u uzrastu do 14 godina doživjelo je neki oblik nasilja u porodici ili u školi, a 13,7 odsto je siromašno. Iako su sprovedene značajne sistemske reforme u dječjoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, inkluzivnom obrazovanju i osnovnom obrazovanju i vaspitanju, one nisu dovoljne i u praksi se ne sprovode dosledno.

Takođe, dostupnost obrazovnih, sportskih, igrovnih i kreativnih sadržaja sve više je komercijalizovana, pa samim tim sve manje djece ima priliku da se dodatno obrazuje i razvija.

Svjetski dan djeteta je prilika da se podsjetimo i da zajedno učinimo što više za jedno dijete, za svu djecu, za društvo u cjelini!