Vijesti 08.03.2016.

Mektić: 45 državljana BiH poginulo ratujući za Islamsku državu

ČITANJE: 4 minute
Mektic
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mektić informisao je danas u Sarajevu delegaciju Parlamentarne skupštine NATO o bezbjednosnim izazovima sa kojima se suočava BiH navodeći da je, prije svega, riječ o terorizmu, radikalizmu i nasilnom ekstremizmu.

-O ovim problemima želimo da govorimo javno kako bi im se što bolje suprotstavili- rekao je Mektić, ističući da su radikalizam i nasilni ekstremizam veliki problemi koji su se posljednjih godina ispoljavali i kroz teroristička djela.

Prema njegovim riječima, u BiH su se na lokalnom nivou iskristalisale određene radikalne zajednce iz kojih se vrbuju pojedinci za terorističke akte i učešće na ratištima u Iraku i Siriji na strani “Islamske države”.

-Trenutno se na području Sirije i Iraka na strani ISIL-a ratuje oko 130 državljana BiH. Oko 45 ih je poginulo na strani ISIL-a, a oko 50 naših građana se vratilo u BiH sa stranih ratišta- precizirao je Mektić.

On je naveo da su u krivično zakonodavstvo BiH kao krivično djelo uvršteni učešće u stranim paravojnim i parapolicijskim organizacijama te da bezbjednosni i pravosudni organi BiH, kako kaže, čine sve da procesuiraju svoje državljane koji su učestvovali ili učestuvju u okviru stranih paravojnih odnosno terorističkih organizacija.

-Do sada smo podigli 20 optužnica za ova krivična djela, a izrečene su dvije presude- dodao je Mektić.

On tvrdi da policijske strukture, Tužilaštvo i Sud BiH imaju nultu toleranciju prema terorizmu i da će učiniti sve da procesuiraju sve slučajeve koji se dovode u vezu sa terorizmom.

-Za lica sa područja BiH koja ratuju na stranim ratištima imamo raspisane potjernice i u momentu kad nam budu dostupni, mi ćemo ih procesuirati- dodao je Mektić.

Prema njegovim riječima, pored represivnih mjera, nadležne institucije u BiH nastoje da se protiv terorizma bore i preventivnim mjerama, u čemu dobru saradnju imaju sa Islamskom zajednicom te obrazovnim institucijama, a u ove aktivnosti, koje se razvijaju u saradnji sa međunarodnom zajednicom, uključen je i civilni sektor.

Borba protiv terorizma, kaže on, u uskoj je vezi i sa borbom protiv krijumčarenja oružja.

Podsjećajući da je u BiH i regionu iza prethodnih ratova ostalo dosta naoružanja, Mektić je istakao da se to oružje koristi u terorističkim djelima ne samo na ovom području nego i na području zapadne Evrope.

On je konstatovao da je nemoguće boriti se protiv terorizma u okviru nacionalnih granica i da je potrebno otvoriti baze, razmjenjivati podatke i na osnovu toga djelovati.

-Planirano je i uspostavljanje mreže regionalnih tužilačkih istražnih timova pošto krijumčari oružja djeluju na teritoriji više zemalja- dodao je Mektić.

Govoreći o pitanju migrantske krize, odnosno kretanja migranata sa Bliskog Istoka ka EU preko Balkana, Mektić je rekao da BiH nijednim svojim dijelom za sada nije dio balkanske migrantske rute.

-U BiH su zabilježeni pojedinačni slučajevi organizovanog krijumčarenja izbjeglica prema Zapadnoj Evropi, ali je to zanemarivo- naveo je Mektić.

On je dodao da su zbog mogućnosti da se izbjeglička kriza prenese na BiH, nadležne institucije sačinile operativne i akcione planove za djelovanje.

-Želimo da budemo dio evropskog rješenja i sve što EU dogovori, mi ćemo prihvatiti- rekao je Mektić.

Na pitanje predsjedavajućeg Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti i podkomiteta za demokratsko upravljanje NATO Parlamentarne skupštine lorda Tomasa Majkla Džoplinga kako se procjenjuje problem korupcije u BiH i šta se radi po tom pitanju, Mektić je odgovorio da je problem korupcije prepoznat kao veliki problem koji je prisutan u svim sferama žovota.

Prema njegovim riječima, korupcija podriva ekonomske temelje BiH, ali i značajno pogoduje finansiranju terorizma.

-Za sada nismo našli odgovarajući odgovor na problem korupcije- rekao je Mektić, tvrdeći da problem predstavlja nedovoljno političko opredjeljenje da se uđe u borbu sa ovim problemom.

Članovi Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti i Podkomiteta za demokratsko upravljanje Parlamenatrne skupštine NATO danas završavaju dvodnevnu posjetu BiH, tokom koje su razgovarali sa predstanvicima Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH te Ministarstva bezbjednosti i bezbjednosnih agencija, a sastali su se i sa predstavnicima nevladinog sektora.

U svom obraćanju Mektić je izrazio nadu da će im ova posjeta i razgovori koje su vodili sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora pomoći da bolje shvate situaciju u BiH, a domaćim vlastima da jasnije definišu svoje stavove kad su u pitanju evroatlantske integracije.

(ATV)