Vijesti 28.12.2022.

Ministar se oglasio o urušavanju kuće Šeranića

ČITANJE: 2 minute

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, sinoć se oglasio na Facebooku povodom urušavanja najstarije kuće u Banjaluci, Šeranića kuće, koja se nalazi u naselju Ilidža u Gornjem Šeheru.

Kuća je bila nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, ali nažalost nije dočekala obnovu.

“Imajući u vidu da sam samo jedan od ukupno 11 zakonskih nasljednika kuće Šeranića, nisam sebi uzimao za pravo da se jedini oglašavam nakon što se, nažalost, dio nje urušio. Međutim, vidjevši da je taj događaj izazvao interesovanje i polemiku u javnosti u koju su se, nažalost, uključili i oni koji o mojoj porodici i istoriji te kuće znaju vrlo malo ili ne znaju ništa, osjećam potrebu da ukažem na nekoliko činjenica”, rekao je Šeranić.

On je kazao da njeno urušavanje nije posljedica nemara bilo koga od nasljednika, niti nedostatka njihove želje da ona bude jedna od važnih turističkih simbola Banjaluke.

“Kuća Šeranića je, kao što je poznato, nacionalni spomenik te na njoj, kao takvoj, nisu bile moguće nikakve građevinske intervencije sve do okončanja svih zakonskih postupaka i potpunog rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Sama njena dugovječnost i činjenica da je riječ o velikoj porodici, koja se u međuvremenu i raselila po svijetu, taj postupak je učinila nimalo jednostavnim”, naveo je ministar

Kako je dodao, slična ili ista situacija je i sa brojnim drugim starim građevinama koje su takođe kulturno-istorijski spomenici, do čije se rekonstrukcije jednostavno moraju ispoštovati određene procedure i postupci.

“Zahvaljujući entuzijazmu i želji nas nekoliko iz porodice, upustili smo se u postupke koji su u protekloj deceniji podrazumijevali: rješavanje ostavinskih rasprava nasljednika kroz tri loze Šeranića (koji žive širom svijeta od SAD-a, Norveške, Švedske, Njmačke…), rješavanje pitanja privatne svojine kroz rasprave banjalučke katastarske opštine, rješavanje statusa sa društvene na privatnu svojinu kuće, rješavanje saglasnosti svih nasljednika, usvajanje UT i lokacijskih uslova, itd.”, piše u objavi.

“Uvažavajući činjenicu da su mnogi izrazili žaljenje tražeći ‘krivca’, želim da napomenem da moju porodicu i mene, kao jednog od najmlađih potomaka, za tu kuću vežu uspomene i emocije koje ne može obuhvatiti jedan FB post, tim više što nas je ovaj događaj zatekao u trenutku kada smo došli na korak do rješavanja njenog statusa”, kaže Šeranić.

Zaključio je da je kao jedan od nasljednika zahvalan svima onima koji su ij u prethodnom periodu pružili stručnu podršku.

(N.M.)