Vijesti 21.12.2018.

MINISTARSTVO ĆE MIJENJATI ZAKON Za personalne asistente mora biti para u budžetu

ČITANJE: 3 minute

Ustavni sud RS je utvrdio da odredba Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u vezi sa angažovanjem lica za podršku učenicima sa smetnjama u razvoju nije u saglasnosti sa Ustavom RS, pa će Ministarstvo prosvjete i kulture RS morati da izmijeni zakon, jer su takve odluke obavezujuće.

Oni ističu da je time zakonodavac prekršio ustavnu garanciju po kojoj svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima i da je osnovno školovanje obavezno i besplatno.

Roditelji djece sa smetnjama u razvoju pozdravljaju takvu odluku i ističu da u budžetu mora biti novca za tu kategoriju mališana, te da ne bi trebalo stati na tome, nego se boriti da svako takvo dijete ima personalnog asistenta.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS su rekli za “Nezavisne” da nisu zvanično primili ovu odluku Ustavnog suda RS i da će kad je dobiju preduzeti  potrebne aktivnosti.

“Kako bi se omogućilo kvalitetnije i pristupačnije obrazovanje i vaspitanje učenicima sa smetnjama u razvoju, finansiramo asistente za učenike sa smetnjama u razvoju, te je zaključkom Vlade RS odobreno 1,2 miliona KM za angažovanje i finansiranje asistenata u drugom polugodištu školske 2018/2019. i prvom polugodištu školske 2019/2020. godine”, rekli su u Ministarstvu.

Danijela Višnjić, član Udruženja za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti” Banjaluka i majka djeteta sa smetnjama u razvoju, kaže da joj je izuzetno drago zbog donesene odluke, jer su oni kao predstavnici Udruženja pisali inicijative za ocjenu ustavnosti te sporne odredbe zakona.

“Izvjesno je da je ta odredba kao takva ugrađena u zakon i dovodila je do određene nesigurnosti, pravne i finansijske za roditelje djece sa posebnim potrebama iz razloga što ako nisu obezbijeđena sredstva budžetom, ko onda finansira asistente”, rekla je Višnjićeva.

Ona ističe da će ova odluka definitivno unaprijediti i dati veći stepen sigurnosti po pitanju obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju, ali da to neće riješiti sva pitanja.

“Djeca sa autizmom dobijaju ta sredstva, dok djeca sa drugim potrebama neće dobiti asistenta ukoliko komisija za procjenu potreba djece sa posebnim potrebama nije dala tu preporuku, te tako djeca sa cerebralnom paralizom neće u svakom slučaju dobiti asistenta, što znači da roditelj mora da se sam snađe za asistenta kako bi pomogao njegovom djetetu”, rekla je Višnjićeva.

Ona kaže da zakon sa druge strane propisuje prekršajne odredbe ukoliko roditelj ne obezbijedi prisustvo djeteta na nastavi na početku septembra, te je to dovodilo u vrlo nezgodnu situaciju roditelje i obrazovni proces.

“Svih prethodnih godina smo se susretali sa situacijom da školska godina počinje, a da mi nemamo informaciju da li je i koliko asistenata odobreno. Ove godine su bila sredstva obezbijeđena na vrijeme, za razliku od prošlih godina”, kaže Višnjićeva.

Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije i direktor Osnovne škole “Sveti Sava”, kaže da se odluka Ustavnog suda nema šta ni komentarisati, te da je jasna stvar i obaveza Ministarstva da sprovede ovu odluku.

“Iako je Ministarstvo i prethodnih godina izdvajalo sredstva i plaćalo asistente, svaki put dolazimo do septembra i tek onda se sredstva nalaze. Ove godine je mnogo bolja situacija nego prethodnih. Zbog takve formulacije u zakonu drago mi je da se ta dilema razriješi i da se budžetski normalno planiraju sredstva”, rekao je Popržen.

On je dodao da u školi imaju devet učenika sa smetnjama u razvoju, od kojih četvoro imaju personalne asistente.

(Nezavisne)