Vijesti 03.04.2016.

Ministarstvo finansija RS: Netačne tvrdnje Dragana Čavića

ČITANJE: 1 minuta
min.finansija
Ministarstvo finansija Republike Srpske saopštilo je danas da upravlja sredstvima jedinstvenog računa trezora koja su deponovana na svim računima poslovnih banaka u Republici Srpskoj, pa tako i u Bobar banci.

Reagujući na jučerašnje tvrdnje predsjednika NDP-a Dragan Čavića da je povlačenje budžetskih sredstava sa računa Bobar banke dovelo do uvođenja prinudne uprave i likvidacije u toj finansijskoj instituciji, u Ministarstvu finansija navode da su podaci kojima raspolaže Čavić daleko od stvarnog stanja.

-Prema zvaničnim podacima koji su obuhvaćeni u finansijskim izvještajima, Ministarstvo finansija Republike Srpske je 2012. godine na jedinstvenom računu trezora u Bobar banci za redovno izvršavanje obaveza prema korisnicima budžeta imalo 374.000 KM- pojašnjava se u saopštenju.

U 2013. godini priliv na jedinstveni račun trezora iznosio je 7,1 milion, a odliv 6,9 miliona KM, a stanje na kraju godine iznosilo je 609.000 KM. U 2014. godini ukupni prilivi na jedinstveni račun trezora u Bobar banci iznosili su 24,3 miliona, a ukupni odlivi 24 miliona KM, dok je u trenutku uvođenja privremene uprave stanje na računima iznosilo 900.000 KM.

-Klasičnim izvrtanjem teza i iznošenjem neistina u javnost, NDP još jednom pokušava da skrene pažnju sa stvarnog problema, odnosno utvrđivanja odgovornosti svih koji su zloupotrebili sredstva Bobar banke, kao i onih koji su podigli kredite u ovoj banci, a ne vraćaju ih- dodaje se u saopštenju.

(Agencije)