Biznis 15.11.2019.

MINISTARSTVO FINANSIJA: Trinaesta emisija obveznica ratne štete

Odlukom Vlade Republike Srpske, u Centralnom registru hartija od vrijednosti je danas registrovana 13. emisija obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, od 20. maja 1992. do 19. juna 1996., ukupne vrijednosti 15,12 miliona КM.

Rok dospijeća obveznica je 13 godina od dana emisije. Period odgode isplate glavnice (grejs period) je tri godine i uračunat je u rok otplate.

Кamatna stopa je fiksna, iznosi 1,5% godišnje i računa se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obračuna kamate, na bazi stvarnog broja dana.

Trinaestom emisijom obveznica ratne materijalne i nematerijalne štete se emituje 15.125.492 obveznice za 1 561 lice, kojima će u roku od 15 do 20 dana od dana emisije Centralni registar hartija od vrijednosti dostaviti prve izvode o vlasništvu.

U prethodnih dvanaest emisija obveznica za izmirenje duga po osnovu materijalne i nematerijalne ratne štete, Republika Srpska je emitovala ukupno 422,04 miliona КM za 51.691 lice.

Zaključno sa 30.09.2019., po osnovu već emitovanih obveznica ratne materijalne i nematerijalne štete, je izmireno ukupno 217, 37 miliona КM duga.