Biznis 23.06.2021.

MINISTARSTVO FINANSIJA: Zlonamjerne tvrdnje da se iz budžetske rezerve finansiraju nezakonitosti

ČITANJE: 2 minute

Ministarstvo finansija Republike Srpske odlučno odbacuje netačne i zlonamjerne tvrdnje pojedinih medija da se isplatom novca iz budžetske rezerve vrše nezakonite i kriminalne radnje, jer su podaci o planu i utrošku sredstava zakoniti, planirani u budžetu Republike Srpske i javnosti dostupni u izvještajima o izvršenju Budžeta Republike Srpske.

– Sredstva budžetske rezerve su zakonska kategorija utvrđena Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske i Zakonom o izvršenju budžeta za tekuću godinu i planirana svake godine budžetom Republike Srpske koji je na prijedlog Vlade Republike Srpske usvojila Narodna skupština Republike Srpske – saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske, prenosi RTRS.

U protekloj godini, koja je bila teška za najugroženije kategorije stanovništva Republike Srpske, ovim sredstvima su finansirani društveno korisni projekti i vršena distribucija pomoći licima u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji, distribuisani su paketi pomoći preko službi centara za socijalni rad širom Republike Srpske, građene kuće za višečlane porodice, nabavljane namirnice za obroke u javnim kuhinjama, te podržavani mnogobrojni zahtjevi građana koji su se obratili Vladi Republike Srpske, ističu iz Ministarstva.

– Budžetska rezerva predstavlja dio planiranih sredstava budžeta koji se raspoređuje na osnovu posebnih odluka Vlade, a ista se mogu koristiti za pokrivanje nepredviđenih izdataka za koje nisu planirana sredstva u budžetu, budžetske izdatke za koje se u toku godine pokaže da planirana budžetska sredstva nisu bila dovoljna, privremeno izvršavanje obaveza budžeta usljed smanjenog obima budžetskih sredstava i izuzetno za ostale namjene, u skladu sa odlukama Vlade – navodi se u saopštenju.

Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske je definisano da raspodjelu sredstava budžetske rezerve, u toku fiskalne godine, vrše predsjednik Vlade i ministar finansija, te će u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta za tekuću godinu, odluke o raspodjeli sredstava vršiti i dalje rukovodeći se humanitarnim razlozima i prioritetima u njihovom donošenju.

(SB)