Vijesti 08.03.2021.

Ministarstvo građevinarstva podržava rušenje bespravno izgrađenih objekata

ČITANJE: 1 minuta

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zaprimilo je danas, 8.3.2021.godine žalbu investitora Mile Radišića, po punomoćniku Ljubiši Dragićeviću, advokatu iz Banje Luke, izjavljenu protiv rješenja urbanističko-građevinske inspekcije grada Banja Luka, od 9.2.2021.godine, kojim se investitoru naređuje da u roku od 30 dana od dana prijema rješenja dobrovoljno poruši bespravno izgrađeni poslovni objekat u Ulici Save Kovačevića u Banjoj Luci i izvrši povrat zemljišta u prvobitno stanje, saopšteno je iz ovog resora u Vladi RS.

Iz spisa predmeta, koji je dostavljen u Ministarstvo, zajedno sa urgencijom gradonačelnika Banje Luke, vidljivo je da je investitor predmetno rješenje zaprimio 17.2.2021.godine, te od tog datuma teku i rokovi.

Po žalbi izjavljenoj na prvostepeno rješenje, Ministarstvo će, nakon potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja u vezi sa izgradnjom predmetnog poslovnog objekta, donijeti na zakonu zasnovanu odluku, uvažavajući i urgenciju gradonačelnika Banje Luke.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju podržava svaku incijativu za zakonito korištenje objekata, odnosno legalizaciju ili uklanjanje bespravno izgrađenih objekata, kojih u Gradu Banja Luka ima nekoliko hiljada, a prioritetno onih izgrađenih na obalama rijeka i na vodnom zemljištu, suprotno sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja.

(SB)