Vijesti 14.12.2022.

Ministarstvo: Srpska odgovorno upravlja finansijama i redovno izmiruje obaveze

ČITANJE: 2 minute

Prihvatanjem zaduženja prema Izvozno-uvoznoj banci Mađarske u iznosu od 110 miliona evra biće obezbijeđeni svi uslovi za nesmetano izvršavanje obaveza iz budžeta i politika Vlade Republike Srpske, rečeno je Srni u ministarstvu finansija Republike Srpske.

Riječ je o kreditu sa rokom otplate od deset godina, jednogodišnjom odgodom plaćanja, uz fiksnu kamatu od pet odsto.

“Zahvaljujući aktivnostima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Mađarska je iskazala interes za finansiranje, na osnovu kojeg se pristupilo pregovorima s nadležnim institucijama”, istakli su u Ministarstvu finansija i dodali da će javnost biti obaviještena kada kredit bude operativan.

U ovom ministarstvu naglašavaju da Republika Srpska odgovorno upravlja svojim finansijama i uporedo sa odlukama o zaduživanju, koje su definisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama, te odlukama o kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju, redovno izmiruje obaveze i istovremeno otplaćuje stari dug.

“Vlada Republike Srpske je u ključnim ekonomskim dokumentima i budžetu predložila politike kojima će u predstojećem periodu biti održana ekonomska i fiskalna stabilnost budžeta, uprkos prijetnjama rastuće inflacije sa kojom se bore sve zemlje iz regiona i svijeta”, napominju u Ministarstvu finansija.

Prema ovim politikama, u narednoj 2023. godini budžet će biti veći za 873 miliona KM, a početkom godine planirano je povećanje plata, penzija, socijalnih i boračkih davanja, te uvođenje višečlanih porodica sa četvoro i više djece kao nove kategorije budžetskih korisnika, kojima će biti izdvojena i sredstva za doprinose, odnosno penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Za penzije u narednoj godini biće potreban iznos od milijardu i 545 miliona KM, što je za 13,5 odsto više u odnosu na ovu godinu.

U Ministarstvu finansija dodaju da je ovo povećanje planirano redovnim godišnjim usklađivanjem, a eventualna dalja povećanja penzija, te plata, biće razmatrana već nakon dobijenih makroekonomskih pokazatelja za prvo tromjesečje naredne godine.

“Vlada Republike Srpske radiće i na stvaranju uslova za zaštitu najosjetljivijih kategorija građana, usljed kretanja cijena na globalnom tržištu, a zadržaće i povećati investicioni ciklus, koji samo može podstaći angažovanost domaćih firmi”, poručili su u Ministarstvu finansija.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske, kada se poredi sa procjenjenim kretanjem BDP-a, zaključno sa oktobrom, iznosi 43,5 odsto BDP-a, a javnog duga 36,3 odsto BDP-a, na osnovu čega se može zaključiti da Republika Srpska nije prezadužena, te da ima kapaciteta da sve dospjele obaveze izmiri u roku i u skladu sa strateškim dokumentima i planovima Vlade Reublike Srpske.