Vijesti 18.10.2018.

MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE: Izgradnja socijalnih stanova kao novi model stambenog zbrinjavanja

ČITANJE: 3 minute

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske afirmisalo je izgradnju socijalnih stanova kao novi model stambenog zbrinjavanja raseljenih, izbjeglica i povratnika, rekao je pomoćnik resornog ministra Radovan Grajić. 

Grajić je istakao da je Vlada Srpske u junu utvrdila i uputila u skupštinsku proceduru Nacrt zakona o socijalnom stanovanju, kojim se obezbjeđuje stambeno zbrinjavanje lica koja nisu u mogućnosti da to samostalno riješe zbog socijalnih, ekonomskih ili zdravstvenih razloga.

– Licima koja u skladu sa zakonom ispunjavaju opšte i posebne uslove biće davani neprofitni stanovi – naveo je Grajić, dodajući da će visinu zakupnine odrediti lokalne zajednice, u čijem su vlasništvu stanovi.

On kaže da je planirana i subvencija za kategorije koje su u stanju socijalne potrebe.

Grajić je naglasio da je značajno što su se u resornom ministarstvu i Vladi Republike Srpske izborili da ovaj zakon ostane u entitetskoj nadležnosti, s obzirom na to da je vršen veliki pritisak sa nivoa Savjeta ministara i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da zakon bude prenesen na nivo BiH.

On je istakao da je iz redovnih budžetskih sredstava Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske svake godine pripremalo i realizovalo Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglih čija je vrijednost na godišnjem nivou iznosila oko 10 miliona KM.

– Ovim programom pružena je neposredna pomoć u stambenom zbrinjavanju raseljenih, povratnika i izbjeglih, izgradnji infrastrukture, kao i finansijska podrška razvoju poljoprivredne i zanatske djelatnosti, te u sanaciji vjerskih objekata i domova kulture – naveo je Grajić.

Kada je riječ o najvažnijim rezultatima rada resornog ministarstva u ovom mandatu Vlade, Grajić ističe da je, osim redovnih budžetskih sredstava, Ministarstvo u saradnji sa Vladom, obezbijedilo i dodatna sredstva za rješavanje problema raseljenih, povratnika i izbjeglih, te donatorska i kreditna sredstva.

– Obezbijedili smo i grant sredstva za podršku u radu Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica u realizaciji Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, a u saradnji sa Vladom Srpske i opštinom Srebrenica obezbijedili realizaciju projekta obnove kuća i održivog povratka u Srebrenici u vrijednosti od milion evra – ističe Grajić.

Govoreći o realizaciji Regionalnog stambenog programa u BiH, Grajić ističe da je planirano da na teritoriji Republike Srpske bude izgrađeno 4.200 stambenih jedinica za raseljene, izbjegle i povratnike iz reda sva tri naroda.

Kada je riječ o izbjeglim Srbima iz Hrvatske, Grajić kaže da je u okviru projekta do sada stambeno zbrinuto 60 porodica na području Banjaluke, Gradiške, Prijedora, Čelinca, Novog Grada, Kozarske Dubice i Trebinja, a do kraja će biti zbrinuto oko 110 porodica.

Grajić je naglasio da je resorno ministarstvo razvilo i “Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja posredstvom osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB2”, čija je ukupna vrijednost za Srpsku 29,1 milion evra.

– Od ukupnog iznosa, 18,2 miliona evra je kreditno zaduženje, a 11 miliona evra je domaće učešće. Projektom je obuhvaćeno 15 lokalnih zajednica – istakao je Grajić.

On je dodao da je započela i realizacija projekta stambenog zbrinjavanja 369 porodica iz kreditnih sredstava Saudijskog fonda za razvoj.

Grajić upozorava da je, u odnosu na procenat od 67 odsto Bošnjaka i Hrvata koji su se vratili u Srpsku, procenat povratka Srba u Federaciju BiH od sedam odsto katastrofalan, navodeći da se tu može govoriti o opstrukciji.

On je naglasio da je pitanje povratka Hrvata u Srpsku čista priča jer su svi koji su htjeli da se vrate imali i priliku i način ako su ispunjavali opšte kriterijume.  Grajić je napomenuo da je povratak Srba u Hrvatsku posebno pitanje jer se odvija uz narušavanje skoro svih ljudskih prava i sloboda, te zloupotrebe.

(Srna)