Vijesti 16.05.2016.

Ministarstvu saobraćaja i veza pozitivno revizorsko mišljenje za 2015. godinu

ČITANJE: 1 minuta
zgrada vlade
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje Ministarstvu saobraćaja i veza za 2015. godinu.

„Finansijski izvještaji Ministarstva saobraćaja i veza, istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2015. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja“, navodi se u Izvještaju.

Uz reviziju finansijskih izvještaja vršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonskim i drugim propisima, na osnovu čega je utvrđeno da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima ovog ministartsva u svim materijalnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.

(Agencije)