Politika 12.11.2020.

Miroslav Bojić za Banjaluka.net: Stvaranje uslova za ostanak mladih vizija SNSD-a u Laktašima

ČITANJE: 6 minuta

Novom energijom i entuzijazmom borićemo se sa svim izazovima koje donosi novo vrijeme, a spremni smo da i dalje u naš tim okupljamo sve ljude koji žele dobro i napredak Laktašima, poručio je Miroslav Bojić, kandidat SNSD-a za načenika opštine Laktaši.

Njegovu kandidaturu za načelnika opštine podržalo je šest političkih partija, a u intervjuu za Banjaluka.net Bojić je istakao da je tim mladih i obrazovanih ljudi i jasna vizija daljeg razvoja Laktaša, predstavlja njegovu osnovnu prednost u izbornoj trci.

„Okupljanje za Srpsku“ osnovna je poruka koju SNSD šalje ovogodišnjom predizbornom kampanjom. Oko kojih pitanja, ideja i problema se ove godine SNSD okuplja u Laktašima?

Proteklih decenija Opštinski odbor SNSD Laktaši radio je na stvaranju novog kvaliteta života, a u narednoj deceniji će težiti ka stvaranju mjesta dobrih, atraktivnih i uspješnih ideja zasnovanih na ljudskom potencijalu, prirodnom bogastvu i bogatom iskustvu.

Glavni fokusi daljeg razvoja opštine Laktaši, zasnivaće se na efikasnoj, transparentnoj i korisnicima orijentisanoj E-Lokalnoj upravi, racionalnom sistemu javnih službi koje su u potpunosti prilagođene potrebama građana i privrede, podršci bržem urbanom razvoju kroz stvaranje preduslova za efikasniju izgradnju novih stambenih i poslovnih objekata, očuvanju pozicije „korak ispred drugih u preduzetništvu“ uvođenjem digitalnih tehnologija u poslovanju. Takođe fokus će bitii na razvoju turizma i privlačenju investicija, razvoju poljoprivrede kroz stvaranje lanaca vrijednosti, novim radnim mjestima kao rezultat unaprijeđenja poslovnog okruženja, unaprijeđenoj komunalnoj infrastrukturi na cijelom području opštine Laktaši i socijalno odgovornim Laktašima kroz podršku različitim socijalnim kategorijama.

SNSD u Laktašima viziju i fokus djelovanja u budućnosti vidi na stvaranju uslova za ostanak mladih, a naročito u ruralnim područjima, kao poluge daljeg razvoja cijele opštine.

 Šta vidite kao osnovne prednosti u odnosu na protivničkog kandidata?

Imam jasnu viziju daljeg razvoja opštine Laktaši, imam plan djelovanja u narednom periodu koji je jasan, konkretan i realan, i njime je zagarantovan dalji ubrzani razvoj Laktaša. Oko sebe sam okupio tim mladih i obrazovanih ljudi, a koji je već stekao iskustvo u društveno-političkom djelovanju. Spreman sam da se sa novom energijom i entuzijazmom izborim sa svim izazovama koje donosi novo vrijeme.

Na čemu ćete bazirati rad, ukoliko vam građani pruže podršku i povjere upravljanje opštinom u naredne četiri godine?

Rad uprave biće usmjeren i dalje na unaprijeđenje povoljnog poslovnog ambijenta opštine sa ciljem privlačenja novih investicija i podsticanja privrednih subjekata da investiraju na područje opštine Laktaši i na stalnoj saradnji i komunikaciji sa građanima i privrednicima, kako bismo sve naše aktivnosti prilagodili realnim potrebama. Povećanjem efikasnosti Opštinske uprave, uvođenjem e-uprave, unaprijeđenjem poslovne infrastrukture, uvođenjem novih usluga za privrednike, realizacijom projekata podrške privrednom razvoju u saradnji sa različitim investitorima, većom funkcionalnošću Savjeta za privredu i zapošljavanje, unaprijedićemo povoljno poslovno okruženje koje će doprinijeti povećanju konkurentnosti privrednika s područja naše opštine, a čime će biti omogućeno zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. U cilju unaprijeđenja poslovnog ambijenta radiće se i na unapređenju kvaliteta isporučene električne energije privrednim subjektima na području opštine.

Svakako da ćemo posebnu pažnju posvetiti stvaranju lanaca dodatne vrijednosti u poljoprivredi kao i organizovanom otkupu primarnih poljoprivrednih proizvoda, a nastavićemo i sa preduzimanjem svih potrebnih aktivnosti za početak izgradnje fiskulturne sale područne škole u Klašnicama i za proširenje kapaciteta vrtića u Laktašima.

Na koji način planirate unaprijediti investicione potencijale opštine i privući nove investitore?

Posebnu pažnju ću posvetiti  saradnji sa različitim, domaćim i stranim, donatorima odnosno apliciranju za različite javne pozive za grant sredstva, kako bismo omogućili  realizaciju prioritetinih kapitalnih investicija i projekata u skladu sa strateškim opredjeljenjima opštine Laktaši.  Da bi se privukle nove investicije, pored promocije investicionih potencijala, radiće se i na unapređenju i proširenju poslovnih zona na području opštine Laktaši. Nastavićemo sa izgradnjom vodovodne, putne i druge komunalne infrastrukture kao bitnog preduslova za razvoj privrede.

Koje su to poruke koje imenima na kandidatskim listama šalje SNSD i kakve su Vaše prognoze u pogledu partija koje će dominirati Skupštinom opštine Laktaši?

Očekujem da izbori budu fer i korektni i da bude ispoštovana volja naroda, kao što je to u Laktašima i do sad bilo. Novom energijom i entuzijazmom borićemo se sa svim izazovima koje donosi novo vrijeme, a otvoreni smo da u naš tim i dalje okupljamo sve ljude koji žele dobro i napredak Laktašima.

Opština Laktaši se ove godine našla na prvom mjestu liste 10 mikro Evropskih gradova budućnosti za 2020/2021. godinu. Koji su to potencijali opštine za koje smatrate da nisu dovoljno iskorišteni i kakvi su Vaši planovi u tom pogledu?  

Opština Laktaši proglašena je najpoželjnijim malim gradom za investiranje u Evropi, prema rang listi prestižnog Financial Times-a. Ovo prestižno priznanje dodjeljuje se svake druge godine najatraktivnijim investicionim destinacijama Evrope, koji imaju da ponude efikasnu administraciju i konkurentne uslove za poslovanje, što je zajednički imenitelj nosilaca sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju.  Pored ovoga, prema zvaničnim analizama LRC bonitetne agencije u BiH, Laktašima pripada Zlatna kruna razvoja privrede, jer je u prethodnom periodu ostvaren značajan rast po sva 4 parametra i to: 4% rast broja firmi, 12% rast prihoda privrede, 6% rast broja zaposlenih u privredi, 18% rast izvoza.

Imajući u vidu odličnu geostratešku poziciju, ogromno prirodno bogatsvo, poziciju međunarodnog aerodroma, dvije banje odnosno dva termo-mineralna izvora, Opština Laktaši ima odlične preduslove za razvoj turizma, na čemu ćemo u narednom periodu sigurno raditi, i to prvenstveno na kreiranju dodatnih turističkih sadržaja i uvezivanju i objedinjavanju različitih segmenata turističke ponude. Potencijal Lijevča polja, ali i župskih krajeva naše opštine za razvoj i podizanje poljoprivredne proizvodnje na jedan viši nivo kroz kreiranje lanaca vrijednosti, sigurno će biti u fokusu u narednom periodu.

Izgradnja dionice auto-puta, kao važne saobraćajne poveznice, rekonstrukcija lokalnih saobraćajnica i početak rješavanja pitanja vodosnabdjevanja obilježile su mandat još uvijek aktuelnog nalečnika Laktaša. Možete li izdvojiti  nekoliko glavnih infrastrukturnih projekata za razvoj opštine kojima biste dali prioritet?

Svakako ćemo nastaviti sa izgradnjom vodovodne, putne i druge komunalne infrastrukture kao bitnog preduslova za razvoj privrede, te sa uređenjem vodotoka, kanala i riječnih korita. U fokusu mog rada i djelovanja će biti rješavanje pitanja kanalizacionog sistema u Trnu i Laktašima, kao jednog od ključnih komunalnih pitanja za naše građane. Pored toga, nastavićemo sa preduzimanjem svih potrebnih aktivnosti za početak izgradnje fiskulturne sale područne škole u Klašnicama i za proširenje kapaciteta vrtića u Laktašima.

Koji će biti Vaši prvi potezi ukoliko postanete načelnik Laktaša?

Reforma rada lokalne administracije u smislu prilagođavanja novim trendovima i potrebama građana i privrede.

(Nevena Stanojević/ Banjaluka.net)