Politika 14.12.2018.

MISTERIJA Poslanik i direktor Nenad Nešić u sukobu interesa, CIK BiH ne reaguje

ČITANJE: 4 minute

Iako su na konstitutivnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 6. decembra, verifikovani mandati svim izabranim poslanicima, uključujući i Nenada Nešića, generalnog direktora Javnog preduzeća “Putevi RS”, ovaj predstavnik DNS-a ne pokazuje namjeru da odabere jednu od te dvije pozicije, čime direktno krši Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

U tekstu ovog zakona, koji opcija.net objavljuje, jasno su označeni članovi koje je Nešić svojim (ne)činjenjem ignorisao. Ključan je član 4 ovog zakona. Pod stavom 1 ovog člana navodi se:

“Članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu, ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću, nespojivo je sa javnim funkcijama izabranog zvaničnika ili nosioca izvršne funkcije”.

Stav 4 istog člana zakona sadrži sledeću formulaciju:

“Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije”.

Od prve sjednice Predstavničkog doma PS BiH, kada je Nešić prihvatio mandat, prošlo je osam dana. Da je namjeravao da se svojom voljom povinuje Zakonu o sukobu interesa, direktor “Puteva RS” na privremenom radu u bh. parlamentu to bi već učinio ili na dan sjednice ili u roku od tri dana. Međutim, njemu, očito, ne pada na pamet da se odrekne bilo koje od te dvije nespojive funkcije.

Pravo pitanje je – zašto to ne čini Centralna izborna komisija BiH, koja je dužna da postupa po članu 18 Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. A tu, u dvije tačke, nedvosmisleno piše:

“Postupak pred Centralnom izbornom komisijom pokreće se po službenoj dužnosti. CIK BiH može pokrenuti postupak i na osnovu prijave neke druge osobe”.

Po svemu sudeći, CIK se ne smatra službeno dužnim da, nakon objavljivanja izbornih rezultata, čini bilo šta i bilo kojim povodom do sljedećeg izlaska građana na biračka mjesta. S druge strane, ni u ostalim političkim strankama nema nikog ko bi ukazao na tako očiglednu činjenicu.

Sam Nešić se u ovim danima radije bavi politikanstvom, nego pravom, pokušavajući da balansira između reputacije “mangupa”, koju mu je lider SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH dodijelio u postizbornom periodu, i vlastite potrebe da se dodvorava adresi kojoj se zamjerio. Tako je juče izjavio da mu je navodno ponuđeno da zajedno sa poslanicima  SDS-a i PDP-a formira poslanički klub u Predstavničkom domu, što je on, kako tvrdi, odbio, a iz Srpske demokratske stranke odmah je uslijedio demanti ove konstrukcije.

Što se tiče sukoba interesa, Nenad Nešić se samo u jednom momentu osvrnuo na sopstveno kršenje zakona. To je učinio 26. novembra, na dan kada je Nadzorni odbor Puteva RS smijenio dva izvršna direktora u ovom javnom preduzeću, dok je Nešić volšebno izbjegao takvu sudbinu.

“Ja imam pravo da prihvatim mandat na konstitutivnoj sjednici parlamenta. Dok se to ne desi, do tada se neću izjašnjavati da li ću prihvatiti mandat”, rekao je tada Nešić.

U međuvremenu se izjasnio o mandatu, ali ne i o direktorskoj funkciji, računajući da je dovoljno da se posveti “tihovanju” i provede četiri godine na obe funkcije.

Što se tiče CIK-a, oni nisu pokazivali naročitu ekspeditivnost ni u prethodnim slučajevima. Portparol CIK-a Maksida Pirić je slične kontroverzne situacije tumačila neusklađenošću između zakona na koje se pozivaju oni koji se žale na sukob interesa, sa Izbornim zakonom BiH, te je izražavala očekivanje da će se taj problem prevazići dopunama zakona.

Međutim, u slučaju Nenada Nešića, nema govora o bilo kakvim “neusklađenostima”, jer je sve apsolutno jasno – prihvatio je mandat poslanika, nije napustio funkciju direktora, a tri dana od momenta kada je ova nespojivost evidentna odavno su prošla.

Ipak, CIK ćuti, Nadzorni odbor “Puteva RS” ćuti, čak ćute i ostale stranke, od kojih gotovo svaka ima razlog da ukaže na ovo kršenja zakona. Kao što Nenad Nešić lično nema apsolutno nikakav povod da kvari ovakvu “idilu”.

(Opcija.net)

Oznake: Nenad Nešić