Vijesti 18.10.2022.

Mjerenje kvaliteta vazduha: Dnevni izvještaji dostupni na sajtu Grada

ČITANJE: 1 minuta

Dnevne izvještaje o rezultatima kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti zainteresovani mogu pratiti na sajtu Grada.

Uz redovnu objavu mjesečnih izještaja, koje za Grad obavlja Institut za građevinarstvo „IG“, uvedena je praksa da se za vrijeme grijne sezone objavljuju i izvještaji o aerozagađenosti na dnevnom nivou, a cijeneći zainteresovanost javnosti za rezultate ovih mjerenja.

Ovi izvještaji dostupni su na sajtu Grada u Rubrici: Građani/Životna sredina. U skladu sa metodologijom mjerenja, rezultati za PM10 (lebdeće čestice) objavljuju se svakih sedam dana.

Prema posljednjim podacima Instituta za građevinarstvo „IG“, koncentracije polutanata u vazduhu su ispod graničnih vrijednosti definisanih Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha.

Posljednji izvještaj, preciznije za 17. oktobar možete pogledati OVDJE.

(E.M.)