Vijesti 05.12.2018.

MJERENJE KVALITETA VAZDUHA Od danas dnevni izvještaji

ČITANJE: 2 minute

Cijeneći zainteresovanost javnosti za nivo aerozagađenja, Grad Banja Luka će od danas na dnevnoj bazi objavljivati izvještaje o mjerenjima svih posmatranih parametara.

Prema posljednjim podacima Instituta za građevinarstvo „IG“, koji za Grad vrši mjerenja, kvalitet vazduha u Banjoj Luci je i dalje u „prvoj kategoriji“.

Kvalitet vazduha u Banjoj Luci i juče, 4. decembra bio je u prvoj kategoriji po svim parmetrima, uz neznatno odstupanje u slučaju mjerenja lebdećih čestica (u tabeli označeno kao PM10), što je i vidljivo iz rezultata mjerenja Instituta za građevinarstvo „IG“.

Iz priloženih podataka, vidljivo je da su neznatno povećane koncentracije lebdećih čestica (PM 10), što je uobičajeno za ovo doba godine i za grijnu sezonu.

Prema rezultatima mjerenja, svi posmatrai parametri i juče su bili u okviru dozvoljenih graničnih vrijednosti, propisanih Zakonom o zaštiti vazduha. Jedino, i to neznatano odstupanje, zabilježeno je kod mjerenja lebdećih čestica (u tabeli PM 10). I pored blagog odstupanja, utvrđene vrijednosti lebdećih čestica i dalje su u granicama zakonske tolerancije.

Po ugovoru sa gradom, mjerenje nivoa aerozagađenja na području grada obavlja Institut za građevinarstvo „IG“, koji posjeduje odgovarajuću akreditaciju Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine.

Mjerenje se obavlja na tri lokacije – Centar, Borik i Paprikovac, a rezultati se očitavaju kontinuirano, odnosno cjelodnevno.

Prema Zakonu o zaštiti vazduha, kvalitet vazduha se razvrstava u tri kategorije, i to:

-Prva kategorija – čist ili neznato zagađen vazduh gdje nisu prekoračene granične vrijednosti ni za jednu zagađujuću materiju;

– Druga kategorija – umjereno zagađen vazduh gdje su prekoračene granične vrijdnosti za jednu ili više zagađujućih materija, ali nisu prekoračene tolerantne vrijednosti nijedne zagađujuće materije;

-Treća kategorija – prekomjerno zagađen vazduh gdje su prekoračene tolerantne vrijednosti za jednu ili više zagađujućih materija.