Vijesti 03.12.2020.

“MONTAŽA REZULTAT DUGOGODIŠNJIH NEZAKONITIH AKTIVNOSTI” Tužilaštvo BiH primilo Tegeltijinu prijavu

ČITANJE: 4 minute

Tužilaštvo BiH primilo je krivičnu prijavu predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) Milana Tegeltije protiv NN lica zaposlenih ili povezanih sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom (OBA) BiH zbog krivičnog djela napad na ustavni poredak.

Na osnovu Tegeltijine krivične prijave formiran je predmet i biće izvršene provjere, rečeno je u Tužilaštvu BiH.

U krivičnoj prijavi je navedeno da je 26. novembra objavljen montirani audio-sadržaj koji je “posljedica kontinuiranog, sistemskog i dugogodišnjeg nezakonitog praćenja, snimanja, prisluškivanja, te montiranja sadržaja protiv predsjednika VSTS-a BiH, od OBA BiH ili nekih njenih dijelova i lica povezanih sa ovom agencijom, koji se koristi s ciljem da se svrgne predsjednik VSTS-a”.

U obrazloženju krivične prijave ističe se da je ova montaža nastala kao rezultat dugogodišnjih nezakonitih aktivnosti protiv predsjednika VSTS-a BiH od OBA BiH ili lica zaposlenih ili povezanih sa ovom agencijom, koje imaju za cilj da se prikaže da predsjednik VSTS-a BiH postupa na nezakonit način da bi se stvorili uslovi za njegovu smjenu.

“Cilj ovih nezakonitih aktivnosti je stvaranje osuđujućeg javnog mišljenja koje će prinuditi VSTS BiH kao instituciju na institucionalnu reakciju radi smirivanja takvog osuđujućeg javnog mišljenja jednog dijela javnosti, prihvatanjem postupanja i pokretanjem procedura na osnovu predmeta nastalih izvršenjem teških krivičnih djela koje se vrši više godina u kontinuitetu, te prihvatanjem tog postupanja kao gotove činjenice i uzimanjem rezultata tih nezakonitih aktivnosti /montaža i slično/ kao autentičnih činjenica podobnih za uvođenje u proceduru i razmatranje”, navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da se to čini kako bi se prouzrokovala Tegeltijina smjena sa pozicije predsjednika VSTS-a BiH i počeo proces uvođenja potpune političko-obavještajne i paraobavještajne kontrole pravosudnog sistema BiH, te tako izvršio napad na ustavno-pravni poredak BiH i Ustavom predviđenu podjelu vlasti.

U prijavi se dodaje da su u ovo krivično djelo uključena i lica koja su zaposlena ili su u vezi sa OBA, “a raspoređena su u toj agenciji i po pravosudnim i drugim institucijama, medijima /koja mogu biti kako nosioci pravosudnih ili drugih funkcija tako i državni službenici ili zaposleni takozvani obavještajni saradnici/”.

U prijavi se navodi da se njihov zadatak kreće od nezakonite neposredne obavještajne opservacije, nadzora i prismotre, te izvještavanja, do postavljanja jednokratnih ili višekratnih uređaja za audio-vizuelno osmatranje i snimanja, pa sve do radnji i postupaka usmjerenih na ozakonjivanje nezakonitih obavještajnih aktivnosti i sadržaja.

“Ozakonjivanje se sprovodi kroz formalno prihvatanje takvih nezakonitih obavještajnih aktivnosti i njihovih rezultata, koja predstavljaju očigledna teška krivična djela, te se predmetima nastalim tim krivičnim djelom pokušava dati značaj podobnosti za formalno razmatranje VSTS-a BiH i u konačnom uvođenje takvih nezakonitih i neautentičnih sadržaja u formalnu proceduru, kao podobnih dokaza protiv predsjednika VSTS-a BiH”, ističe se u krivičnoj prijavi.

U prijavi se dodaje da pravosudni sistem garantuje zaštitu ljudskih prava u skladu sa Ustavom i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

“Ovim aktivnostima želi se postići da se, putem nezakonitih obavještajnih aktivnosti pravosuđe podvede pod kontrolu obavještajne-paraobavještajne službe, koje očigledno koriste državne resurse i razgranatu mrežu obavještajnih saradnika za različite nezakonite radnje i postupke”, navodi se u krivičnoj prijavi Tegeltije protiv NN lica.

U obrazloženju se dodaje da se podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku odnosi i na zabranu međusobnog uticaja jedne vlasti na drugu.

“Međutim, u konkretnom slučaju dešava se upravo suprotno, odnosno lica zaposlena ili povezana sa OBA BiH na ovaj način preduzimaju radnje na svrgavanju predsjednika VSTS-a BiH kao početnu kariku u preuzimanju političko-obavještajne kontrole nad pravosudnim sistemom u cjelini”, navodi se u obrazloženju.

U prijavi se ističe da se na ovaj način onemogućava predsjednik VSTS- BiH, te VSTS da vrši svoju funkciju predviđenu zakonom na siguran, zakonit i nezavisan način, napada se na ustavno-pravni poredak koji predviđa nezavisnost pravosuđa i podjelu vlasti.

“Sa ovakvim radnjama i postupanjima istovremeno se ugrožava sigurnost, te fizički, lični i profesionalni integritet predsjednika VSTS-a BiH”, zaključuje se u Tegeltijinoj krivičnoj prijavi Tužilaštvu BiH.

(Srna)

Oznake: Milan Tegeltija