Biznis 26.10.2022.

MTEL postao i mobilni operator u Severnoj Makedoniji

ČITANJE: 2 minute

MTEL, član Telekom Srbija grupe, od danas počinje da pruža nove usluge u Severnoj Makedoniji – mobilnu telefoniju i internet, kao i pakete usluga koje uključuju i satelitsku televiziju. MTEL na ovaj način proširuje svoju ponudu vrhunskih servisa i ekskluzivnih digitalnih sadržaja, koji korisnicima nude drugačije iskustvo u domenu telekomunikacija.

Ponuda koju je MTEL od sada nudi korisnicima osmišljena je prema potrebama i željama građana, kao i prema osobenostima domaćeg telekomunikacionog tržišta.

„Za ovih godinu dana, koliko smo prisutni na tržištu, korisnici su imali priliku da nas upoznaju, da isprobaju uslugu i podršku koju im pružamo. Od danas mogu da nam se obrate za vrhunsko iskustvo mobilne telefonije i interneta, televizije i paketa usluga. Posebno bih korisnicima skrenuo pažnju na našu ponudu u pripejd segmentu, za koju smo uvereni da će predstavljati pravo osveženje na tržištu. Izdvaja nas, takođe, i ponuda digitalnih servisa – naši korisnici će moći da dobiju ekskluzivan pristup dvema aplikacijama mPlay TV i balkanmyusic koje nude najbolji izbor zabavnog sadržaja, kako serijskog programa i filmova, tako i atraktivne muzike“, izjavio je generalni direktor MTEL-a Marko Lopičić.

Telekom Srbija grupa, u oviru koje posluje i MTEL, nastoji da na svakom tržištu na kojem posluje ponudi kvalitetne usluge i vrhunsku ponudu, uvek iznova poboljšavajući iskustvo korisnika.

Povodom početka pružanja usluga mobilne telefonije, generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić je ukazao da MTEL dolazi iz porodice regionalnog lidera, što će se svakako pozitivno odraziti i na kvaliltet ukupne ponude na tržištu.

„Izdvaja nas dobro poznavanje poslovanja u ovom regionu, jer pružamo usluge i ekskluzivne sadržaje putem multimedijalnih platformi na celom području, od Makedonije do Slovenije. Od MTEL-a ubuduće treba očekivati nove investicije, otvaranje novih radnih mesta i širenje mreže lokalnih partnera. Telekom Srbija je u ovom trenutku u velikoj ekspanziji. Dok ovde počinjemo da nudimo nove usluge, istovremeno širimo delatnost naših zavisnih preduzeća na području Evrope, kao nedavno u Švajcarskoj, a plan je da uskoro budemo priustni na tržištama u Nemačkoj i SAD“, rekao je Vladimir Lučić.

Telekom Srbija grupa već pruža usluge u oblasti mobilne telefonije, interneta i televizije za više od 11 miliona korisnika u regionu i Evropi. Kompanija konstantno nastoji da svojim korisnicima predstavi nove koncepte usluga, da unapredi iskustvo kroz inovativnu ponudu, ali i da bude pokretač razvoja kako lokalnog, tako i regionalnog tržišta ka potpunoj digitalnoj transformaciji.