Vijesti 04.08.2016.

Na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci profesor sa “upitnom” diplomom

ČITANJE: 3 minute

Profesor Radmila Čokorilo o čijoj se doktorskoj disertaciji u posljednjih godinu dana raspravlja u akademskom i naučnom krugu Srbije, izabrana je kao najbolji kandidat za poziciju vanrednog profesora na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

Radmila Čokorilo je poznata široj javnosti zbog sumnje u orignalnost njene doktorske disertacije pod nazivom “Nastanak, razvoj i  društvena uloga RTRS-a kao Javnog servisa“ na koje je prvi put uputila grupa “Zabrinuti akademci“ koja je poslala dopis Rektoru Univerziteta u Beogradu, dekanu Fakulteta političkih nauka,  ali i drugim javnim institucijama Srbije.

U anonimnom dopisu na osnovu kojeg je kasnije formirana Komisija za utvrđivanje njegovih optužbi, navodi se da  “doktorska disertacija sadrži niz netačnih tvrdnji, pogrešnih zaključaka, metodoloških neispravnosti i iskazanog elementarnog neznanja“.

Konkretni prigovori navedenog dopisa odnosili su se na elemente plagijata,  autoplagijata kao i teške povrede akademske časti koje su potvrđene u Izvještaju formirane Komsije koja je samo jedan od prigovora “Zabrinutih akademaca“ ocjenila kao neosnovan.

Ubrzo se oglasila i Radmila Čokorilo koja je uputila sopstvene prigovore na Izvještaj,  koji su se odnosili na sastav same Komisije, navodeći da njeni članovi ne pripadaju naučnom krugu koji je adekvatan za ocjenjivanje pomenutog rada, ali i upućujući na to da Komisija nije obrazložila metod rada kojim je došla do svojih zaključaka.

Čokorilo je takođe navela i mogućnost da je riječ o potpuno ličnom obračunu, a ne o akademskoj raspravi:

“Cijenim da će akademska ustanova, kao i do sada, izdići se i pobijediti namjere trećih lica kakvih u našem društvu nažalost ima previše. Razlika između njih (uzbunjivača-anonimnih) i nas je što oni znaju,smiju, mogu anonimno i neosnovano napadati i optuživati bez činjenica, mi javno, sa činjenicama uz obavezno ime i prezime“.

Jedan od prigovora advokata Radmile Čokorilo, Gorana Draganića, jeste i da Komisija nije dala pravi odgovor na osnovno pitanje “Da li je doktorska disertacija Radmile Čokorilo, kada se sagleda u cjelini, u cjelokupnom tekstu, orginalni naučni rad ili ne?“.

Povodom samog kvaliteta navedene doktorske disertacije, oglasio se i mentor profesora Radmile Čokorilo, Rade Veljanovski:

“Ja jesam u velikoj mjeri provjeravao navode iz ovog doktorata i tu moram da priznam da mi je promaklo par primjera. Nisam bio naročito srećan ovim radom ,jer je bio slabiji, ali je zadovoljio neki minimum. Da je rad ocjenjivan po bolonji dobio bi šesticu“.

Dok se u Beogradu nastavlja pravna borba razmatrajući prigovor da li se dopis “Zabrinutih akademaca“ može uopšte uvažiti sa obzirom na datum donošenja “Pravilnika o akademskoj čestitosti studenata Univerziteta u Beogradu“, u Banjaluci se odvija naizgled kontradiktoran proces.

Radmila Čokorilo je izabrana kao najbolji kanidat za mjesto vanrednog profesora na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci s obzirom da druga dva prijavljena kandidata nisu bili iz odgovarajuće stručne oblasti, ali nisui imali ni državljanstvo Bosne i Hercegovine čime nisu zadovoljili opšte kriterijume samog konkursa.

 

dopis-715x430

Nakon navedenih činjenica pitanje koje se postavlja jeste da li je profesor koji se nalazi pod sumnjom za plagijat doktorske disertacije zaista najbolji izbor za vanrednog profesora Univerziteta u Banjaluci s obzirom da bi najveću štetu upravo mogli da pretrpe njegovi studenti.

U slučaju oduzimanja doktorske titule položeni ispiti studenata kojima je taj profesor predavao mogli bi se naći pod upitom jer još nije razjašnjeno da li bi se u tom slučaju studentima poništavale ocjene ili ne.

Ovim pitanjem obratili smo se Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske ali odgovor nismo dobili sa obzirom da “Ministartvo prosvjete i kulture RS zvanično nije obaviješteno da se na Univerzitetu u Beogradu vodi bilo kakav postupak na utvrđivanju orginalnosti doktorske disertacije profesora iz Republike Srpske“.

(Pressrs.ba)