Vijesti 24.10.2022.

Na javnom uvidu nacrti dva regulaciona plana, evo koji prostori Banjaluke su obuhvaćeni

ČITANJE: 2 minute

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da su na javnom uvidu nacrti izmjene dva regulaciona plana, i to:

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana “Čokorska polja”, kojim je obuhvaćen je prostor u naselju Čokori, a odnosi se na  k.č.br. 55/4, 55/3, 61, 60/4, 60/3 i 60/2, k.o. Goleši (n.p.), u ukupnoj površini od 0,38 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća “Urbis centar”, d.o.o., Banjaluka,  Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 101a, (gdje zainteresovanim licima mogu biti pružena pojašnjenja planskih rješenja), predvorju i prostorijama Gradske uprave Banjeluke, kao i prostorijama mjesne zajednice Čokorska polja, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od osam do 16 časova do 21. novembra;

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka Morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (Radni naziv: “Jug 6”) biti izložen na javni uvid. Nacrtom je obuhvaćen prostor uz ulicu Duška Trifunovića, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č.br. 2776/4, 2776/5 i 2776/6, k.o. Banjaluka 8 (n.p.), u ukupnoj površini od 0,23 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting CPK d.o.o. Banjaluka, Ada br.24 (gdje zainteresovanim licima mogu biti pružena pojašnjenja planskih rješenja), predvorju i prostorijama Gradske uprave Banjaluke, kao i prostorijama mjesne zajednice Kočićev vijenac, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od osam do 16 časova do 21. novembra.

Nacrti planova objavljeni su na internet stranici grada: www.banjaluka.rs.ba.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 21. novembra 2022. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje.

Oznake: Banjaluka