Vijesti 22.06.2016.

Na javnom uvidu nacrti dva regulaciona plana

ČITANJE: 1 minuta

Od danas, 22. juna na javnom uvidu su nacrti izmjene dijela dva regulaciona plana. Riječ je o sljedećim RP:
Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banjoj Luci –kojim je obuhvaćen prostor koji se nalazi uz Bulevar Milutina Milankovića, a odnosi se na k.č.br. 1820/4 i dio k.č.br. 1521/6 KO Budžak (n.p.), u  površini od  0,88 ha. Ovaj Nacrt biće izložen na javni uvid u prostorijama Instituta za građevinarstvo “IG”, d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 92-98, Gradske uprave Grada Banja Luka, te u prostorijama Mjesne zajednice Lazarevo 2, svakim danom osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.
Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja “Starčevca” – kojim je obuhvaćen prostor koji se nalazi između ulica Majke Jugovića, Jug Bogdana i planirane dionice „Istočnog tranzita“, a odnosi se na k.č. br.  570/1 i 570/3 KO Banja Luka 5 (n.p.), u površini od 0,33 ha.

Ovaj Nacrt na javnom uvidu je u prostorijama preduzeća “Urbis centar”, d.o.o. Banja Luka, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br.101a, Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Starčevica, svakim danom osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

Nacrti oba plana biće na uvidu do 22. jula i objavljeni su i na ovoj internet stranici (Rubrika: Regulacioni planovi).

Za vrijeme trajanja javnog uvida svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banja Luka – Odjeljenju za prostorno uređenje.

(Uno radio)