Vijesti 14.05.2020.

Na ljeto kreće obnova Muzeja savremene umjetnosti RS

ČITANJE: 3 minute

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (MSURS) na ljeto bi trebalo da krene u najavljenu obnovu objekta te je tim povodom raspisao i tender za prvu fazu radova.

Kako ističe direktorica MSURS dr Sarita Vujković, u proteklom periodu izradili su projekat rekonstrukcije cijele zgrade Muzeja, koji je predviđen da se radi u fazama na način kako im finansije budu dozvoljavale.

“Takođe, svaka faza ovog projekta će se raditi etapno, a prva faza podrazumijeva rekonstrukciju krova i prostora nove biblioteke i čitaonice, kao i vertikalnu komunikaciju između prizemlja i sprata u centralnom djelu zgrade. Prva etapa ove početne faza projekta je finansirana iz granta Američkog ambasadorskog fonda za očuvanje kulturnog nasljeđa koji dodjeljuje američka vlada i sredstava dodijeljenih od Vlade Republike Srpske iz Programa javnih investicija, a početak radova očekujemo sredinom ovog ljeta”, rekla je dr Vujković za eKapiju.

Ona je dodala da se objekat MSURS nalazi u zgradi stare austrougarske željezničke stanice, izgrađene 1891. godine, zbog čega su morali poštovati sve zakonske odredbe koje su precizirane u odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kao i saglasnosti dobijene od Republičkog Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa a koje se odnose na spoljašnji izgled zgrade, koji se u potpunost mora očuvati.

“Zbog čega je bilo jako važno da se preciziraju uslovi za budućeg izvođača radova, koji treba da zadovolji ove visoko postavljene standarde koji zahtjeva ovako važan nacionalan spomenik”, pojasnila je direktorica MSURS.

Ističe da se glavne promjene odnose na unutrašnjost i to su promjene koje su fokusirane na uvođenje novih sadržaja u smislu funkcionalnijeg i savremenijeg korištenja samog prostora.

“Ono što želimo istaći jeste da vizija budućeg izgleda muzeja seže još dalje od ove trenutne planirane rekonstrukcije, a tiče se naše želje da se zgradi stare željezničke stanice vrati nekadašnji peron i da se u vidu novog depadansa sa svim elementima savremene arhitekture uklopi u eksterijer i enterijer stare željezničke stanice, što bi trebalo da predstavlja konačnu fazu rekonstrukcije čitavog objekta”, kaže dr Vujković.

Kako kaže plan i program Muzeja za ovu godinu odavno je koncipiran da prati rekonstrukciju Muzeja koja će se izvoditi u zgradi.

“Ono što je važno istaći da taj plan podrazumijeva pripremu nove stalne postavke koja će zajedno sa završetkom ove faze rekonstrukcije biti predstavljena javnosti 2021. godine povodom 50–og rođendana Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske”, istakla je dr Vujković.

Tender za prvu fazu radova je objavljen javno 11. maja, a svi zainteresovani dodatne informacije mogu da dobiju u Muzeju (Trg srpskih junaka 2, Banjaluka), kao i na kontakt brojeve telefona 051 215 364 i 051 215 366 od 8 do 16 časova.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji procjenjena vrijednost nabavke je 1.694.124 KM, a planirano je zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim odabranim izvođačem na period od tri godine.

“Prvi pojedinačni ugovor će se zaključiti odmah nakon zaključenja okvirnog sporazuma za prvi dio rekonstrukcije za koju postoje već obezbjeđena sredstva – cca 580.000 KM sa PDV-om ili više). Ovaj ugovor će obuhvatiti dio građevinskih i građevinsko zanatskih radova, kao i dio mašinskih instalacija, elektroinstalacija i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije. Ostali pojedinačni ugovori će biti zaključeni ukoliko se za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma obezbijede sredstva od strane međunarodnih donatora, iz vlastitih sredstava i od institucija vlasti u BiH”, istaknuto je u tenderskoj dokumentaciji.

Takođe, navedeno je da je rok za završetak predmetnih radova 550 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, upisom u građevinski dnevnik.

U rok se ne računaju nedjelje i praznici. Rok se može produžiti samo usljed djelovanja više sile. Rokovi za pojedine faze će biti određeni pojedinačnim ugovorima, sve u skladu sa dinamičkim planom realizacije koji je izvođač dužan dostaviti naručiocu nakon zaključenja okvirnog sporazuma.

(eKapija)