Vijesti 06.03.2017.

Na testu znanje iz matematike i srpskog jezika

ČITANJE: 3 minute

Učenici devetih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj uveliko se pripremaju za polaganje testova iz srpskog jezika i matematike, koji će se pred njima naći 25. i 26. aprila.

Cilj ovog testiranja, koje predstavlja korak ka uvođenju male mature, jeste da bude utvrđeno koliki je nivo znanja iz ovih predmeta kojima su učenici ovladali na kraju osnovne škole. Eksterno vrednovanje učeničkih postignuća, kao i prethodnih godina, sprovodiće Republički pedagoški zavod, a provjera će se obavljati u svih 187 osnovnih škola.

– Vrednovanjem znanja iz matematike biće obuhvaćeno 10.172 učenika, dok će test znanja iz srpskog jezika raditi 9.975 đaka – rekao je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.

On je istakao da su setovi zadataka iz ova dva predmeta objavljeni na internet stranici Zavoda, te da je obaveza predmetnih nastavnika da učenicima daju uputstva kako mogu doći do zadataka, da bi se pripremili za eksternu provjeru.

– Eksterna provjera postignuća iz srpskog jezika i matematike u devetom razredu sprovodi se od 2013. godine, na način da se svake godine povećava broj škola obuhvaćenih provjerom. Učenici su svake godine postizali bolje rezultate – rekao je Damjanović, naglasivši da ove godine očekuje najbolje rezultate do sada, što će, kako kaže, biti dobra priprema za uvođenje male mature.

Damjanović dodaje da rezultati ove provjere neće uticati na upis učenika u srednju školu, jer je riječ o eksperimentalnoj fazi, te da će rezultati male mature, kada bude uvedena, uticati na upis u srednje škole.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola prijedorske regije Stevica Džogazović ističe da se učenici devetih razreda uveliko pripremaju za eksternu provjeru znanja.

– Nastavnici srpskog jezika i matematike kroz redovnu i dodatnu nastavu obrađuju sa učenicima zadatke koje je Republički pedagoški zavod objavio na svojoj stranici, da bi bili spremni za provjeru u znanja u aprilu – rekao je Džogazović i dodao da je eksterno vrednovanje zapravo priprema za uvođenje male mature.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola na području Prnjavora, Srpca, Gradiške i Laktaša Radoslav Savanović kaže da su učenici i nastavnici upoznati sa terminom testiranja, te da se svakodnevno pripremaju da bi postigli što bolje rezultate na provjeri.

– Testovi sadrže gradivo od šestog do devetog razreda, a znanje učenika u prošloj godini nakon ovog testiranja bilo je nešto bolje iz srpskog jezika nego iz matematike – rekao je Savanović.

Provjera ostalih đaka

Pored eksterne provjere postignuća iz matematike i srpskog jezika u devetom razredu Republički pedagoški zavod je planirao da do kraja školske godine obavi provjere znanja i ostalih učenika.

Provjeravaće se znanje iz predmeta:

– Srpski jezik – za učenike petog razreda osnovne i četvrtog razreda srednje stručne škole

– Matematika – za đake u petom razredu

– Engleski jezik – u drugom razredu opšte gimnazije

– Osnovi informatike – u prvom razredu gimnazije opšteg smjera

– Istorija – u prvom razredu srednjih stručnih škola

– Fizika – u trećem razredu gimnazije

– Mašinski materijali – u prvom razredu mašinskih tehničara

– Knjigovodstvo – u trećem razredu srednje ekonomske škole u zanimanju ekonomski tehničar

(Glas)