Vijesti 14.02.2017.

Najavljena ulaganja u opremanje Vatrogasne jedinice

ČITANJE: 2 minute

Nabavkom novih vatrogasnih vozila i savremene opreme tokom ove godine biće poboljšana tehnička opremljenost Profesionalne vatrogasne jedinice Banja Luka, čime će stepen zaštite od požara u gradu biti podignut na još viši nivo.

Šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, Mladen Ćućun rekao je da se preduzimaju brojne aktivnosti, koje su prevashodno usmjerene na stvaranje još boljih uslova za rad Vatrogasne jedinice Banja Luka.

– U posljednjih nekoliko godina, Vatrogasna jedinica je značajno opremana novim vozilima i sredstvima za zaštitu od požara, a takođe su sanirane prostorije za rad jedinice. Kako bi opremljenost ove jedinice bila na još višem nivou, i u ovoj godini planiramo ulaganja u ukupnom iznosu od 1,8 miliona KM, kako je i predviđeno nedavno usvojenim Planom utroška sredstava za tehničko opremanje Vatrogasne jedinice u 2017. godini – kazao je Ćućun.

Kako je istakao – planom, koji je usvojila Skupština Grada na zasjedanju održanom 31. januara – planirana je nabavka tehničke opreme, i to opreme za gašenje šumskih požara, ličnu i zaštitu opremu vatrogasaca, kao i sredstva za gašenje.

Prema njegovim riječima, radi čuvanja, skladištenja i održavanja sredstava i opreme vatrogasne jedinice, civilne zaštite i cjelokupnog sistema zaštite i spasavanja postoji potreba za izgradnjom magacinskog prostora, adaptacijom i sanacijom vanjskih garaža za smještaj vatrogasnih vozila, sanacijom zidova u prizemlju objekta na vatrogasnom domu u Hvarskoj ulici, kao i za dogradnjom nadstrešnice na objektu u Dervišima.

Od ukupnog iznosa, za investiciona ulaganja prema Planu utroška sredstava za tehničko opremanje Vatrogasne jedinice u 2017. godini, planirano je 899.000 KM.

Planirana su i sredstva za nabavku vatrogasne cisterne za pitku vodu i nove opreme za vatrogasce, i to u iznosu od 767.000 KM. Dio sredstava za finansiranje nabavke opreme izdvojio bi se iz budžeta Grada, a drugi dio sa posebnog računa Vatrogasnog saveza Republike Srpske.

Biće izdvojena i sredstva za tekuće održavanje, u koje spadaju održavanje i servisiranje vozila, platforme, opreme, te nabavku goriva i maziva za vatrogasna vozila.