Vijesti 06.08.2022.

Najrizičniji građevinarstvo i šumarstvo: Život na radnom mjestu u Srpskoj za godinu i po izgubile 22 osobe

ČITANJE: 2 minute

U Republici Srpskoj su za godinu i po dana na radnom mjestu poginula 22 zaposlena, a u ovom periodu desile su se i 133 teže povrede na radu.

Prema podacima Inspektorata RS, najrizičnije djelatnosti i dalje su građevinarstvo, elektroprivreda, te šumarstvo i drvna industrija u kojima, posmatrano po godinama, postoji kontinuitet nastanka povreda na radu.

Za šest mjeseci ove godine, u odnosu na isti period lani, broj poginulih je sa pet povećan na sedam, dok je zabilježeno manje težih povreda. – U prvoj polovini 2022,  smrtno je stradalo  sedam osoba, a dogodile si se i 33 teže povrede na radu. U istom periodu lani, zabilježeno je 47 težih povreda, a na radnom mjestu smrtno je stradalo pet ljudi. Tokom cijele prošle godine, dogodilo se 100 težih povreda na radu i, nažalost, 15 povreda na radu koje su za posljedicu imale smrt povrijeđenog radnika – kažu za Srpskainfo u Inspektoratu RS.

Krajem jula ove gopdine, u roku dva dana na gradilištima u Banjaluci poginula su još dva radnika.

– U povrede na radu ubrajaju se i povrede koje se dogode prilikom dolaska na posao i odlaska s posla, što znači da nisu u direktnoj vezi sa sprovođenjem mjera zaštite na radu od strane poslodavca. Preventivnim radom na terenu svakodnevno preduzimamo niz mjera, kako bismo osigurali radnicima u RS bezbjedne uslove za rad, dok edukativnim djelovanjem nastoje upoznati zaposlene sa njihovim pravima, obavezama i načinom na koji mogu zaštititi ista. U zavisnosti od vrste počinjenog prekršaja, Zakon o zaštiti na radu propisuje kazne u rasponu od 1.000 KM do 15.000 KM za pravno lice, a za odgovorno licu u pravnom od 100 KM do 1.500 KM – poručuju iz Inspektorata RS.

Za šest mjeseci ove godine, od 380 kontrola, u 162 slučaja utvrđene su određene nepravilnosti, na osnovu čega su inspektori naložili 151 upravnu mjeru i izdali 58 prekršajnih naloga.

Od 936 izvršenih inspekcijskih kontrola iz oblasti bezbijednosti i zaštite na radu prošle godine, nepravilnosti su utvrđene u 386 slučajeva, a  represivno se djelovalo prema 173 počinioca prekršaja.

(A. S.)