Vijesti 18.01.2016.

Najviše korupcije u politici i u javnom sektoru u BiH

ČITANJE: 5 minuta
korupcija
Korupcija ne samo da uništava privredu i povećava stepen siromaštva, ovakav srazmjer korupcije osnovna je prepreka za dolazak stranih investicija i stvaranje novih radnih mjesta – rečeno je danas, između ostaloga, na otvaranju konferencije o temi “Mogućnosti i izazovi u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini”.

Konferencija je organizirana kao završetak projekta koji finansira Evropska unija sa 444.480 evra nazvan “Jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža civilnog društva ogranizacija iz te oblasti”, a zajednički su je organizirali Projekat i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Jedan od govornika na ovoj konferenciji bio je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić koji je u uvodnom izlaganju istakao da je borba protiv korupcije prije svega zadatak domaćih institucija koje se moraju izboriti i pokazati odlučnost u borbi protiv ove pošasti.

– Samo sinergijsko djelovanje svih nivoa države i društva u borbi protiv korupcije može pomoći u naporima koje činimo da bismo ojačali institucije sistema i poslali jasne signale domaćoj i međunarodnoj javnosti da smo spremni i sposobni da se pridružimo porodici modernih demokratskih zemalja- istaknuo je Zvizdić.

Zbog toga je Savjet ministara u vrh prioriteta svog djelovanja stavilo borbu protiv korupcije te su povećana budžetska izdvajanja za sve bh. institucije koje u opisu svojih nadležnosti imaju bobru protiv korupcije i svih oblika kriminala.

Zvizdić je podsjetio da je u Reformskoj agendi za BiH, koja je usvojena na svim nivoima vlasti, poručeno da će se uspostaviti efikasne strukture za prevenciju i nadzor u skladu s relevantnim međunarodnim standardima i uz poštivanje ustavnih nadležnosti u BiH.

Dodao je da je Savjet ministara istinski opredijeljeno za realizaciju standarda EU te u izgradnji otvorenog demokratskog društva s nultim pragom tolerancije prema koruptivnim aktivnostima.

– Nastavićemo ulagati napore da bismo uspostavili širok pravni i institucionalni okvir potreban za efikasnu borbu protiv korupcije i svakog oblika kriminala. Nećemo dozvoliti da kriminal i korupcija podrivaju temelje našeg razvoja, budućnosti i prosperiteta – podvukao je.

Mišljenja je i da problem korupcije nije moguće jednostrano riješiti i s jednog nivoa, nego je za rješenje ovog problema potrebam interdisciplinarni pristup uz visok nivo istrajnosti i snage u nepristrasnoj borbi na svim nivoima i u svim segmentima društva.

Pozdravio je učešče civilnog društva u ovom procesu ocjenjujući da ono može znatno pomoći i ranoj fazi detektiranja odnosno prevenciji korupcije, ali i u stručnom procesu njenog suzbijanja.

Naglasio je nezamjenjivu ulogu neozavisnog pravosuđa u ovom procesu, ali i medija jer kroz takav pristup moguće je postići uspjeh u borbi protiv korupcije kao zajedničkog neprijatelja društva i države.

Na kraju je izrazio spremnost Savjeta ministara da se suprotstavi korupciji i najavio da će se istrajati u zalaganju za društvo boljih vrijednosti i jednakih šansi za sve građane.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) u BiH Sead Lisak kazao da su rezultati Agencije trenutno nezapaženi, odnosno nisu atraktivni kao vijesti o hapšenju osumljičenih osoba za neko koruptivno djelo.

– Dugoročno gledano, ono što Agencija radi, a to je smanjenje mogućnosti za nastanak korupcije, zapravo stvara područje da se i ostvare rezultati koji će biti vidljivi i koji će doprinijeti da se stepen korupcije i opće stanje u BiH popravi-  smatra Lisak.

I on je naglasio da u borbi protiv korupcije nije dovoljna  samo ova agencija, u toj borbi trebaju biti uključeni i svi segmenti društva, od vladinih instiucija, medija, nevladinog sektora do akademske zajednice.

Lisak je, odgovarajući na novinarsko pitanje, potvrdio da je najveći stepen korupcije u politici i u javnom sektoru u BiH.

Šef Odjela za vladavinu prava u delegaciji EU u BiH Richard Wood je istaknuo da je borba protiv korupcije izuzetno važna u svakom društvu i kao takva treba da bude ključ napretka svakog društva.

Ocijenio je da će ova konferencija omogućiti da se sagledaju činjenice i utvrdi da je efikasna broba protiv korupcije preduvjet za stabilan, prospertitan i održiv razvoj BiH te je dodao da je zbog toga ovo pitanje ključno i za pristup BiH Evropskoj uniji.

– Uz našu tehničku podršku, izuzetno smo angažirani i u ohrabrivanju i podršci svim antkorupcionim naporima putem političkog dijaloga. Borba protiv korupcije zahtijeva zajednički i koordiniran pristup na svim nivoima, u skladu sa strategijama i akcionim planovima na svim nivoima- podvukao je Wood.

Smatra i da je napredak u ovom polju vidljiv, ali je mišljenja da je to još premalo u BiH.

Predsjedavajuća Komisije za izbor i praćenje rada Agencije Aleksandra Pandurević koja je ujedno i šefica Kluba poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, iznijela je podatak da je BiH prema indeksu percepcije korupcije najkorumpiranija država u Evropi.

Sa žaljenjem je konstatirala da navodi iz Izvještaja Evropske komisije o napreku BiH pokazuju da BiH nema institucionalni i zakonodavni dovoljno razvijen i dovoljno dobar kapacitet za suočavanje sa ovim najozbiljnijim problemom BiH.

– Imovinski kartoni političara, koji treba da budu stub i nosilac borbe protiv korupcije, obično su samo mrtvo slovo na papiru koje služi medijima da pišu o imovini političara, ali niko od institucija nema ni zakonodavnu nadležnost da provjeri nesrazmjer između imovine i prihoda pojedinih funkcionera- naglasila je ona.

Pozvala je  da se donesu zakoni koji će omogućiti pokretanje istraga u svim slučajevima sumnjive imovine bilo kojeg funkcionera.

Osim predstavljanja projektnih dostignuća, konferencija je bila prilika za razgovor o daljem razvoju sistema za borbu protiv korupcije u BiH, kao i pripremi i provođenju strateških antikorupcionih dokumenata na svim nivoima vlasti u BiH.

EU je izdvojila 444.480 evra za ovaj projekat, koji je u protekle dvije godine implementirao konzorcijum predvođen Evropskom konsalting grupom.

(Agencije)

Oznake: Denis Zvizdić