Vijesti 01.04.2019.

NAKON HAPŠENJA U FBIH: Ministarstvo poljoprivrede RS poručuje da su traktori iz Kine podijeljeni u skladu sa zakonom

ČITANJE: 3 minute

Na teritoriji Federacije BiH juče je uhapšeno, a danas procesuirano šest osoba, osumnjičenih za nezakonitosti u vezi sa donacijom traktora i druge poljoprivredne opreme iz Kine, nakon poplava u Bosni i Hercegovini 2014. godine.

Budući da je dio kineske donacije namijenjene BiH završio u RS, naš portal se obratio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, interesujući se za broj traktora i količinu ostale opreme koja je dodijeljena proizvođačima na teritoriji Republike, kao i za poštovanje zakona u tom slučaju.

Iz Ministarstva su potvrdili da je, na osnovu Zaključka Vlade od 23.07.2014. godine, ovaj resor “ovlašćen da zastupa Vladu RS u aktivnostima u vezi sa primopredajom i podjelom pripadajućeg dijela donacije, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH o podjeli poljoprivredne mehanizacije i opreme iz donacije NR Kine BiH od 25.06.2014. godine”.

Od tada je, kako se ističe, Ministarstvo intenziviralo aktivnosti na primopredaji i podjeli donirane poljoprivredne mehanizacije i opreme.

“Dana 15.08.2014. godine Ministarstvo je potpisalo Protokol o preuzimanju obaveze plaćanja zakupa skladišta, za pripadajući dio donacije. U skladu sa prioritetima navedenim u predmetnom zaključku Vlade, sačinjena je preliminarna lista od 174 korisnika (125 fizičkih i 49 pravnih lica), koja obuhvata korisnike sa područja 70 opština u BiH – 53 opštine u Republici Srpskoj i 17 opština na području Federacije BiH (opštine koje nisu bile obuhvaćene Odlukom Savjeta ministara BiH od 25.06.2014. godine)”, navodi se u odgovoru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS.

Kada je riječ o kriterijumima po kojima je izvršena podjela donirane opreme, u Ministarstvu objašnjavaju da su “u cilju formiranja mašinskih prstenova i pružanja usluga poljoprivredne mehanizacije za veći broj korisnika, prilikom sačinjavanja liste korisnika prioritet imala aktivna udruženja poljoprivrednih proizvođača i poljoprivredne zadruge, javne ustanove (srednje škole, KP zavodi), a zatim fizička lica – mladi poljoprivrednici, višečlane porodice, sa brdsko-planinskog područja, iz izrazito nerazvijenih i nerazvijenih opština, sa većim obimom proizvodnje, koji nemaju poljoprivrednu mehanizaciju, odnosno posjeduju dotrajalu ili nekompletnu poljoprivrednu mehanizaciju”.

“Prioritet u raspodjeli opreme za hlađenje i čuvanje svježeg mlijeka dat je korisnicima iz istočnog dijela Republike Srpske, sa područja Hercegovine, Sarajeva, Romanije i Podrinja, i saradnji sa mljekarom „Pađeni“ doo Bileća”, ističu u Ministarstvu.

Javni poziv je objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 18. marta 2014. godine i njime je inicijalno bilo obuhvaćeno 80 opština u BiH. Dopuna Javnog poziva, koja je obuhvatala dodatnih šest opština, objavljena je 27. marta 2014. godine. Javnim pozivom je bilo obuhvaćeno ukupno 39 opština i gradova u Republici Srpskoj, od kojih je 18 bilo poplavljeno tokom maja tekuće godine, podsjećaju u ovom resoru.

“Zaključkom Vlade RS od 28.08.2014. godine usvojena je predložena lista korisnika donacije, uz obavezu da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ukoliko se prije zaključivanja Ugovora o dodjeli donacije krajnjim korisnicima naknadnim provjerama podataka utvrdi da bilo ko od predloženih korisnika ne ispunjava uslove za dodjelu donirane poljoprivredne mehanizacije i opreme, sačini izmjenu liste korisnika, uz obrazloženje. Na osnovu navedenog zaključka Vlade, Ministarstvo je intenziviralo aktivnosti na zaključivanju ugovora sa krajnjim korisnicima, u cilju što bržeg preuzimanja donirane poljoprivredne mehanizacije i opreme sa skladišta i smanjivanja troškova usluge skladištenja. Tokom realizacije podjele donacije bilo je nekoliko slučajeva odustajanja inicijalno nominovanih korisnika, nakon čega su, u koordinaciji sa nadležnim administrativnim i stručnim službama na terenu i predstavnicima Republike Srpske u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH izvršene izmjene liste korisnika.

Konačna lista ima 177 korisnika – 128 fizičkih i 49 pravnih lica – te obuhvata korisnike sa područja 69 opština u BiH – 52 opštine u Republici Srpskoj i 17 opština na području Federacije BiH. U okviru Ugovora o dodjeli donacije krajnjim korisnicima, uvrštena je klauzula da je obavezna zabrana prodaje donirane poljoprivredne mehanizacije i opreme, u periodu od pet godina od datuma primopredaje, što će u vidu napomene biti upisano i u saobraćajnim odnosno vlasničkim knjižicama za traktore, motokultivatore i prikolice”, zaključili su u Ministarstvu poljoprivrede RS.

(banjaluka.net)