Biznis 02.10.2019.

Naplata javnih prihoda veća za 58 miliona KM

ČITANJE: 3 minute

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih devet mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,871 milijardi maraka, što je za oko 58 miliona KM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine, što je nastavak pozitivnih trendova u naplati javnih prihoda. 

Direktni porezi su u tom periodu naplaćeni u iznosu od 372,3 miliona maraka, što je za šest odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 143,3 miliona KM ili 37 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Međutim, porez na dobit je u prva tri kvartala ove godine naplaćen u iznosu od 194,8 miliona KM, što je za 13,4
miliona maraka ili sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Što se tiče poreza na nepokretnosti, naplata je iznosila 22 miliona KM, što je za jedan odsto više nego u istom periodu 2018 godine.

Doprinosi su u periodu januar-septembar ove godine naplaćeni u iznosu od 1.163 milijarde KM, što je za 72,9 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Za Fond PIO naplaćeno je 658,5 miliona maraka ili 38,8 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 417,9 miliona maraka što je više za 28,9 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po šest odnosno sedam procenata.

Kod ostalih javnih prihoda, u prva tri kvartala ove godine ostvarena je naplata od 324,4 miliona KM, što je za 18,1 milion maraka ili šest odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 194,4 miliona maraka ili 13,6 miliona maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 29,2 miliona maraka ili 45 procenata više, kazne su naplaćene u iznosu od 16,3 miliona KM ili 19 odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 49,9 miliona maraka, što je za 4,6 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine. Razlog manje naplate ostalih prihoda je manja naplata po osnovu prihoda od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije. Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda za prvih devet mjeseci 2019. godine, te poređenje sa naplatom iz istog perioda 2018 godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org .