Biznis 04.06.2019.

Naplata prihoda u RS već premašila milijardu KM

ČITANJE: 3 minute

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih pet mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,037 milijardi maraka, što je za 25,4 miliona KM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Kada su u pitanju direktni porezi, u periodu januar-maj ove godine naplaćeni su u iznosu od 236,2 miliona maraka, što je za tri procenta manje nego u istom periodu prošle godine.

Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 82,3 miliona KM, što je za 21,1 milion maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Porez na dobit je u prvih pet mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 138,6 miliona KM, što je za 13,6 miliona maraka ili 11 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti, ona je iznosila 8,9 miliona KM, što je za tri procenta manje nego u uporednom periodu, dok je naplata poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara veća za devet procenata.

Naplata doprinosa je u prvih pet mjeseci ove godine nastavila značajan rast, te je naplaćeno 634,7 miliona KM, što je za 45,2 miliona KM ili osam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tako je za Fond PIO naplaćeno 359 miliona maraka ili 24,3 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 228,4 miliona maraka što je više za 17,7 miliona maraka u odnosu na uporedni period.

Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite koja je iznosila 30,3 miliona KM ili sedam odsto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 14,9 miliona KM ili osam procenata više.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-maj ove godine ostvarena je naplata od 164,6 miliona KM, što je za jedan procenat manje nego u istom periodu 2018 godine. Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 102,1 milion maraka ili 7,3 miliona maraka više.

Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 13,6 miliona maraka ili 25 procenata više, kazne su naplaćene u iznosu od 8,2 miliona KM ili šest odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 21,8 miliona maraka, što je za 8,9 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine.

Razlog manje naplate ostalih prihoda je u činjenici da je Akcijski fond RS do sada uplatio nešto manji iznos po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom izrazila je zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda za prvih pet mjeseci 2019 godine, te poređenje sa naplatom iz istog perioda 2018 godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org .