Vijesti 28.09.2021.

Napredni sistemi planiranja i evidencije radnog vremena

ČITANJE: 4 minute

U prijašnja vremena, prilikom dolaska i odlaska na posao, zaposleni su se „čekirali“ potpisivanjem na papir ili nije bilo identifikovanja u vezi prisutnosti na poslu. Firme koje su koristile prvu opciju, imali su određenu vrstu izvještaja, u kojem se radniku obračunavala, najčešće, osnovna satnica od osam časova na radnom mjestu.

Da ne bude zabune, trenutno veliki broj pravnih lica na tržištu, nemaju određene vrste identifikovanja zaposlenih. Najčešće su to mala preduzeća. U pitanju su manje grupa radnika, fokusiranih na jednoj ili nekoliko prostorija radnog prostora.

Povećanjem savremenih tehnologija i praćenjem radnih trendova, na red su došli određeni sistemi koji podrazumijevaju čitače sa karticama sa kojima su radnici, na početku, prijavljivali dolazak i odlazak sa posla. Vremenom se sadržaj povećao, tako da najčešće uključuje opcije, prijave dolaska na posao, privatnog odsustva, služenog odsustva, pauze, prekovremenog rada i odlaska kući.

Dodatno su omogućene funkcionalnosti poveznice sa šihtericom i platnom listom. Uvodeći nove ICT tehnologije i aplikativna rješenja, firme ubrzavaju poslovne procese i uslijed povećanja broja zaposlenih, moraju nadgledati evidenciju radnog osoblja. Koliko je ovaj sistem nadzora dobar ili loš za radnika, možda je teško donositi određeni sud, u svakom slučaju u novoj poslovnoj sferi normalno je da postoji određena vrsta uvida u nadzor radnika.

U pojedinim evropskim kompanijama, koji broje nekoliko stotina zaposlenih, bilo koja vrsta odsustva izvan „prostorija firme“ evidentira se karticom. Tako da dolazimo na opciju u kojoj su izlazi na balkone ili vanjske terase kompanija, postavljeni čitači kartica i ukoliko želite da „izađete na vazduh“, popijete kafu i slično, vrata se otvaraju po osnovu „čekiranja“ na odgovarajuću prijavu. U ovom slučaju, to je segment Pauze. Ukoliko, na primjer, pušite cigarete i izađete pet puta po dvije minute u toku radnog vremena, evidentira Vam se pauza u trajanju od 10 minuta.

Zahvaljujući savremenim tehnologijama, napredni uređaji omogućavaju nam precizne podatke o vremenu koje zaposleni provede na radnom mjestu. Postoje evidentiranje putem mobilnih uređaja. Ova mogućnost je poželjna kod firmi koje posluju na više lokacija u zemlji, gdje radnici putuju i više su zastupljeni u segmentu rada izvan zvaničnih prostorija firme. Korišćenjem mobilnih telefona, sa instaliranim odgovarajućim aplikacijama mogu se izvršiti sve opcije kao i na „fiksnom“ uređaju unutar firme.

Naprednije izvedbe ICT rješenja za evidenciju radnika, omogućili su široku paletu potpuno novih sfera i praćenja učinka radnih procesa. Kreiranje smjena, praćenje realizacije sedmičnih i mjesečnih planova, evidencija službenog puta samo su od nekih nadogradnji na sistem evidencije zaposlenih. Zatim, detaljna evidencija vozila sa svim relevantnim informacijama (evidencija podataka o vozilu; praćenje troškova-servisi, potrošnja goriva, ostali troškovi). Kreiranje izvještaja po vozilu, vrsti troška ili partnerskom preduzeću. Sa svim navedenim mogućnostima, zasigurno dobijamo potpuno novi sistem koji prati učinak i procese bilo kojeg preduzeća.

Sa novim ICT mogućnostima, višestruka su djelovanja, povećava se produktivnost i poslovna etika zaposlenih, ušteda i analiza troškova, smanjenje vremena i racionalnije korišćenje radnog učinka.

Na našem tržištu u BIH, postoje raznovrsna rješenja od renomiranih proizvođača opreme i sistema do nekih manje popularnih rješenja. Određene velike kompanije,  omogućavaju skalabilno napredno rješenje, gdje mala, srednja i velika preduzeća mogu odabrati sisteme prema svojim potrebama. Moguće je i napraviti opciju mjesečnog plaćanja, gdje imate na raspolaganju za nekoliko desetina maraka na mjesečnom nivou dobiti profesionalno rješenje i funkcinalnosti evidencije zaposlenih , te drugih aplikativnih nadogradnji u vezi procesa rada.

Od prijave na papir, došli smo do prilično kompleksnog rješenja odnosno sistema koji prati evidenciju zaposlenih, šihterice, sedmične i mjesečne planove i još mnogo drugih funkcionalnosti.

Srđan Bjelić je Rukovodilac Sektora za prodaju poslovnih rješenja u kompaniji Mtel a.d. Banja Luka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji više stotina telekomunikacionih i ICT projekata u privatnom i javnom sektoru BIH.

(B.M)