Vijesti 08.11.2018.

Nastavak gradnje kanalizacije u Tuzlanskoj ulici

ČITANJE: 1 minuta

Izgradnja kanalizacije u Tuzlanskoj ulici, u gornjoj zoni Starčevice, biće nastavljena i u narednoj godini.

Tokom ove godine, u okviru radova za povećanje dostupnosti kanalizacione mreže za stanovnike na širem gradskom području, u ovoj ulici urađen je dio radova odnosno kanalizacija u dužini od 350 metara.

-U 2019. godini, radićemo drugu fazu izgradnje fekalne kanalizacije u Tuzlanskoj ulici, za što smo već uradili urbanističko-tehničke uslove. Plan je da uradimo 650 metara kanalizacije – rekli su iz nadležnog Odjeljenja za komunalne poslove.

Urbanističko-tehnički uslovi prirpemljeni su i za gradnju kanalizacije u ulicama Srpskih ustanika (250 metara) i Vida Nježića (ogranak u dužini od 450 metara).

-U toku je javna nabavka za izradu projektne dokumentacije, kojom će se definisati potreban profil planiranih kolektora – zaključili su iz odjeljenja.

Takođe, u toku je ponovljeni postupak javne nabavke za veliki projekat dogradnje sistema oborinske kanalizacije u Karađorđevoj ulici na Laušu.

-Projektom je predviđena izgradnja kraka oborinske kanalizacije profila 300 mm u Ulici Đorđa Jovetića, u dužini od oko 180 metara, i dijela glavnog oborinskog kolektora u Karađorđevoj ulici u dužini od oko 170 metara od skretanja u Ulicu Vladimira Rolovića pa do projektovanog izliva u rijeku Crkvenu – naveli su iz nadležnog Odjeljenja za komunalne poslove.

Za ovaj posao, procijenjene vrijednosti oko 220.000 KM, zainteresovani ponuđači mogu da se jave do 16. novembra.