Biznis 10.11.2016.

Nastavak provođenja stimulativnih mjera za preduzetničke kredite

ČITANJE: 1 minuta

Gradska razvojna agencija Banjaluka obavještava preduzetnike sa teritorije Banjaluke da Grad nastavlja sa provođenjem stimulativne mjere garancije za preduzetničke kredite po poboljšanim uslovima, nastojeći da dodatno unaprijedi poslovni ambijent u našem gradu. Radi se o garancijama iz garantnog portfolia, a iznos kreditne linije je 850.000 KM.

Garantni fond predstavlja zajednički projekat Gradske razvojne agencije i Nove banke Banjaluka, i to kao instrument podrške razvoja sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Glavni cilj uspostavljanja ovog fonda je da se omogući preduzetnicima, ali i onima koji tek započinju posao, brži i lakši pristup kreditima putem obezbijeđenih kolaterala u vrijednosti 50 % od ukupnog iznosa kreditnog zaduženja. Garantni portfolio podrazumijeva kreditnu liniju u iznosima od 5.000 do 50.000 KM sa kamatnom stopom od 7 %, otplatom do pet godina i mogućnošću grejs perioda od 6 do 12 mjeseci.

Za klijente koji uredno vraćaju kredite, a korisnici su garancije Gradske razvojne agencije, obezbijeđena je i redovna godišnja subvencija kamata u iznosu od 50 % plaćenih kamata na godišnjem nivou, tako da kamatna stopa na ove kredite na kraju iznosi 3,5% na godišnjem nivou, što je izuzetno stimulativna kamata u odnosu na one koje trenutno važe na bankarskom tržištu.

– Kroz ove dvije mjere (garancija i subvencija), koje je Grad Banjaluka obezbjedio putem Gradske razvojne agencije, planiramo da podržimo više od 50 privrednih subjekata koji mogu da zaposle nove radnike ili da unaprijede svoje poslovanje nabavkom osnovnih sredstava – kažu u Gradskoj razvojnoj agenciji.