Vijesti 25.10.2022.

Nastavnici i saradnici nagrađeni sa preko 100.000 KM

ČITANJE: 1 minuta

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, na današnjoj sjednici donio je odluke o novčanim nagradama nastavnicima i saradnicima za 2021. godinu.

Nagrade su dodijeljene u tri kategorije, u ukupnom novčanom fondu u iznosu od 100.196 KM.

Tako je u kategoriji nagrada koje se odnose na nastavnike i saradnike autore naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu nagrađeno njih 57, sa ukupnim fondom nagrada u iznosu od 88.296 KM.

Kada je riječ o nagradama nastavnicima i saradnicima Univerziteta rukovodiocima, koordinatorima ili učesnicima međunarodnih naučnoistraživačkih projekta, nagrađeno je 17 prijavljenih sa ukupno 10.500 KM.

U trećoj kategoriji, a koja se odnosi na nastavnike i saradnike koordinatore ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta, nagrađeno je njih dvoje, sa iznosom od 1400 KM.

E.M.