Vijesti 06.03.2017.

Neregularan konkurs na Pravnom fakultetu

ČITANJE: 2 minute

Predrag Raosavljević postdiplomske studije je završio na Kolumbija univerzitetu, a kao pravnik je radio u sjedištu UN-a u Njujorku.

Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Ništa od navedenog nije mu pomoglo da na banjalučkom Pravnom fakultetu dobije posao. Na konkursu nije prošao. Tvrdi, zbog nepotizma.

“Radi se o izboru profesora na katedri za međunarodno pravo gdje je od više kandidata predložena kandidatkinja koja je ćerka od profesora koji je na istoj toj katedri, ali koja ne ispunjava opšte uslove konkursa. Da je sve ovo tačno potvrdila je prosvjetna inspekcija Republike Srpske”, rekao je  Raosavljević.

A to je bilo još 29. decembra. Inspekcija je naredila komisiji da u roku od osam dana ponovi konkurs – što su odbili da urade. Ostali su pri tvrdnji da posao dobije Jelena Marković Vukadinović, inače ćerka profesora Radovana Vukadinovića. I dok oni ne žele da komentarišu slučaj, inspekcija najavljuje novu posjetu fakultetu.

“Sama kontrola izvršenja rješenja nam predstoji u narednim danima a možemo reći da smo od strane Pravnog fakulteta dobili odgovor da naučno-nastavno vijeće na sjednici koja je održana 23. februara nije prihvatilo sam izvještaj Komisije za prijem, čime su dakle i oni na neki način potvrdili naše rješenje odnosno da je inspektor pravilno utvrdio činjenično stanje”, kazala je  Duška Makivić, portparol Inspektorata RS.

Ovo praktično znači da Pravni fakultet ide kontra komisije sa Pravnog fakulteta koja bira kandidate. Da se zbog spornog radnog mjesta vodi pravi mali rat  jasno se vidi u dopisu sa pečatom Pravnog fakulteta pristiglom na adresu ATV-a.

“Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta razmotrilo je informaciju o vanrednom inspekcijskom nadzoru i naložilo Komisiji da ponovo razmotri prijave kandidata i dostavi prijedlog za izbor. Komisija nije postupila po rješenju Prosvjetne inspekcije niti po nalogu naučno-nastavnog vijeća”, kaže se u dopisu.

Niko iz tročlane komisije, među kojima su bivši dekan Vitomir Popović i sudija Ustavnog suda Srpske Marko Rajčević, nije odgovorio na naša pitanja. Zbog svega Predrag Raosavljević najavljuje tužbu.

(ATV)