Biznis 30.12.2015.

NLB Razvojna banka ima novo ime

ČITANJE: 1 minuta
razvojna banka
Skupština akcionara NLB Razvojne banke Banjaluka donijela je odluku o promjeni naziva ove finansijske institucije, koja će se ubuduće zvati NLB banka Banjaluka.

U toj odluci, koja je donesena na sjednici održanoj 29. decembra, navedeno je da sjedište banke ostaje nepromijenjeno, u Ulici Milana Tepića broj 4. u Banjaluci.

-U skladu s ovom odlukom izvršiće se promjena naziva svih organizacionih dijelova banke, kao i promjena naziva svih opštih i drugih akata banke- navedeno je u odluci. Kako je istaknuto, izmjena naziva banke biće izvršena u skladu sa Zakonom o bankama RS, propisima Agencije za bankarstvo RS i Statutom banke.

-Odluka o izmjeni naziva banke stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo RS, a primjenjivaće se od dana registracije izmjene naziva banke kod nadležnog suda- navedeno je u usvojenoj odluci.

(NN)