Vijesti 17.05.2017.

Nova odluka za kablovsku kanalizaciju, 200.000 KM više u gradskoj kasi

ČITANJE: 2 minute

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić uputio je Skupštini grada prijedlog odluke o visini naknade za korištenje putnog i ostalog zemljišta za postavljanje kablovske kanalizacije, koja bi trebalo da uredi ovu oblast i dovede do povećanja gradskih prihoda.

Prema prijedlogu odluke, koja će se pred odbornicima naći u utorak, 23. maja, kablovski operateri bi ubuduće plaćali naknadu Gradu od 10 feninga po dužnom metru (plus PDV). Naknada će se plaćati za korištenje zemljišta za postavljanje kablovske kanalizacije. Procjenjuje se da će se, na osnovu ove naknade, u gradsku kasu na godišnjem nivou slivati najmanje 200.000 KM.

S druge strane, odlukom je propisano da svi operateri koji već imaju postavljenu kablovsku kanalizaciju plaćaju paušal. Koliki će biti taj paušal, trebalo bi da bude poznato već za nekoliko sedmica, kad se i ova odluka nađe na dnevnom redu gradskog parlamenta.

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar, ističe da će gradske vlasti odrediti trase za postavljanje kablovske kanalizacije, te da će objavljivati javne pozive na koje će se moći javiti svi operateri.
Osim podizanja gradskih prihoda, Bilčar naglašava da je ključni razlog za donošenje ove odluke efikasnija zaštita i rješavanje višegodišnjeg problema sa nezakonitim postavljanjem kablovske kanalizacije. On podsjeća da je i sama Regulatorna agencija za komunikacije ranije upozoravala na bespravno građenje i uzurpaciju desetina kilometara bepravnih mreža.

On ističe da je Grad, uporedo sa donošenjem ovu odluke, Vladi Republike Srpske uputio inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnim taksama. Aktuelni zakon, naime, ne poznaje pojam kablovske kanalizacije, a što stvara velike probleme svim lokalnim zajednicama, uključuju i samu Banjaluku.

– Upravo zbog zakonskih nedorečenosti, u ovaj fazi smo prinuđeni da operaterima koji već imaju postavljenu kanalizaciju naknadu naplaćujemo na osnovu paušala. Zbog toga, oni će plaćati paušlani iznos sve dok se ne donesu izmjene Zakona o komunalnim taksama– objasnio je Bilčar.

Kao posebnu novinu, Bičar navodi i namjeru graskih vlasti da kod svake rekonstrukcije i izgradnje novih saobraćajnica kablovskim operaterima uputi javni poziv za postavljanje kanalizacije. Na taj način će se, po njegovim riječima, spriječiti stalno prekopavanje i uništavanje saobraćajnica.

– Zbog zašptite saobraćajnica, na toj trasi naredne dvije godine neće biti moguće postavljanje nove kablovske kanalizacije – kazao je Bilčar.

Prema njegovim riječima, novim propisom će biti stavljena van snage ranija odluka Skupštine grada o kablovskoj kanalizaciji koja se, kako navodi, u praksi pokazala – nesprovodivom.