Vijesti 08.09.2015.

Nova sjednica Skupštine grada zakazana za 24. septembar

ČITANJE: 2 minute

skupstina grada

Na sjednici kolegijuma Skupštine grada Banjaluka održanoj danas dogovoreno je da naredna sjednica  gradskog parlamenta bude održana  u četvrtak 24. septembra sa početkom u 10 časova, saopšteno je iz Odsjeka za odnose sa javnošću.

Nakon ljetnje  pauze odbornici bi trebalo da razmatraju dnevni red od 25 tačaka između kojih prijedlog odluke  o izmjeni Odluke o komunalnom redu, prijedlog odluke o izmjeni Odluke o taksi prevozu na području grada Banjaluke, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije grada Banjaluka za kreditno zaduženje Toplane.
Na 37. sjednici pred odbornicima će se naći i tri izvještaja i to: izvještaj o izvršenju budžeta Grada Banja Luka za period 01.01– 30.06.2015. godine, izvještaj o realizaciji programa rada Skupštine Grada, i radnih zaključaka Skupštine Grada, za period od 01.01. do 30.06.2015. godine i izvještaj o realizaciji akcionog plana finansiranja omladinskih aktivnosti grada Banjaluka, za 2014. godinu.

Odbornici će iznijeti svoj stav i o pitanjima iz oblasti prostornog uređenja, tako da će razmatrati prijedlog zaključka o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana područja „Centar – Zapad“, prijedlog zaključka o utvrđivanju izmjene dijela RP stambenog naselja Drakulić.

Na dnevnom redu je i nekoliko inicijativa za  izmjenu regulacionih planova i to :Inicijativa za izmjenu dijela RP „Paprikovac-Petrićevac – sekcija B“, inicijativa za izmjenu dijela RP „Jug 3”, inicijativa za izmjenu dijela RP „Centar–Zapad“ te inicijativa za izmjenu dijela RP za prostor definisan ulicama: Jovana Dučića, Pave Radana, Prvog krajiškog korpusa i Vuka Karadžića.

Na ovoj sjednici odbornici će razmatrati i informaciju o javnom prevozu na području grada sa podacima o javnom prevozu invalidnih lica, kao i informaciju o realizaciji podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Iz oblasti društvene djelatnosti za ovu sjednicu uvrštene su tri informacije i to: informacija o stanju maloljetničke delinkvencije u Banjaluci, informacija o prosjačanju i beskućnicima i informacija o stanju oblasti kulturne djelatnosti na području grada.