Vijesti 24.11.2017.

Nove zastave na zgradi Gradske uprave

ČITANJE: 1 minuta

Nove zastave Grada danas su postavljene na zgradu Gradske uprave. Podsjećamo da je Skupština grada na svojoj 14. sjednici, usvojila Odluku o upotrebi simbola Grada Banja Luka, kojom se utvrđuju uslovi korišćenja i način zaštite simbola Grada Banja Luka.

Prema toj Odluci zastava Grada obavezno se ističe na zgradi sjedišta Gradske uprave i Skupštine grada Banja Luka, u službenim prostorijama Skupštine grada i Gradske uprave, prilikom proslava, svečanosti i drugih političkih, kulturnih, sportskih i službenih manifestacija koje su od značaja za Grad, prilikom međugradskih susreta, takmičenja i drugih skupova na kojima Grad učestvuje ili je reprezentovan, u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova.

Takođe zastava Grada može se istaći  na zgradama pravnih lica čiji je osnivač Grad, na službenim vozilima Grada, i to samo u slučaju kada vozilo koristi gradonačelnik i predsjednik Skupštine u zvaničnoj funkciji, kao i u drugim slučajevima, ako njeno isticanje nije u suprotnosti sa Odlukom.