Vijesti 19.12.2015.

Novi ekološki akcioni plan

ČITANJE: 4 minute
BANJALUKA
Na predstojećem skupštinskom zasjedanju naći će se novi lokalni ekološki akcioni plan za grad Banjaluku, za period od 2016. do 2021. godine, a sudeći po projektima koji su planirani ovim dokumentom, grad bi trebalo ne samo da doživi ogromne pozitivne transformacije, nego i da obezbijedi isto tako ogroman novac za realizaciju!

I dok su pojedini kapitalni projekti i zadaci prethodnog LEAP-a zaista realizovani u projektnom periodu, većina ih je samo prepisana u novo izdanje plana, ali tu su i neki od projekata kojima je rok završetka postavljen već za ovu i sljedeću godinu, a koji bi svakako bili pomak u odnosu na trenutno stanje.

Realan plan ili spisak želja

Tako je u 2016. i 2017. godini planirano projektovanje i izgradnja vještačkog jezera na području Botaničke bašte u zaštićenom području “Univerzitetski grad”, a ovaj projekat pored poboljšanja turističke ponude grada, ima cilj povećanje raznovrsnosti biljaka kao i kvalitetniju odbranu od poplava. Prema procjenama, troškove izgradnje od 200.000 evra snosili bi grad, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, te EU fondovi.

Samo godinu nakon dobijanja vještačkog jezera u kampusu, grad bi trebalo da dobije i uslugu iznajmljivanja javnih bicikala na dvije lokacije.

– Za pilot-projekat “Javni bicikl u gradu – vozi i uživaj” rok implementacije je 2018. godina, a budžet bi iznosio 30.000 maraka. Nosioci aktivnosti biće Gradska uprava i Auto-moto savez Srpske, a cilj je uspostaviti sistem iznajmljivanja i korišćenja javnih bicikala koji bi bio dobro prihvaćen od građana – kažu predlagači iz Instituta za građevinarstvo Banjaluka.

Već za narednu godinu LEAP-om je predviđeno i izmještanje pretovarnog centra boksita iz Ložioničke ulice na tehnički i tehnološki uređeniju lokaciju. Iako nije precizirano gdje bi se takva lokacija mogla nalaziti, o tome bi trebalo da odluče Rudnici boksita Banjaluka i “Željeznice RS”.

Smanjenje aero-zagađenja

Kada je u pitanju aero-zagađenje, jedna od prvih konkretnih mjera biće regulisanje pravila u javnom gradskom prevozu. Osim redukcije zagađivača, “podmlađivanje” vozila javnog prevoza svakako bi dalo još bolje rezultate o pitanju bezbjednosti putnika i tehničke ispravnosti vozila.

– Osavremenjavanje voznog parka javnog gradskog prevoza predviđeno novim planom podrazumijeva da sva vozila javnog prevoza do 2017. godine ispunjavaju normu “evro 5” o kvalitetu izduvnih gasova – navodi se u planu.

Do 2018. godine takođe bi trebalo da bude implementiran projekat proglašenja park-šuma Starčevica i Trapisti. Ovaj posao trebalo bi da završe Gradska uprava i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, a u 2018. šume na Starčevici i Trapistima trebalo bi da predstavljaju park-šume sa svim elementima neophodnim za aktivnu i pasivnu rekreaciju.

Predstavnici ekoloških udruženja prilično su skeptični prema novom planu, pošto po njima to više liči na spisak lijepih želja nego na ostvariv projekat.

– Kod nas se na cijelom tom planu i inače radi samo da bude ispunjena forma, a da se kasnije niko ne drži tog istog plana. Dio sa planom proglašenja park-šume bio bi nešto pozitivno, jer za razliku od parka prirode, u ovom slučaju bila bi i ograničena svaka gradnja u tom području – kaže Goran Pivašević iz “Rekreativne zone Banjaluka”.

LEAP, koji će se pred odbornicima naći na predstojećem skupštinskom zasjedanju, sadrži još niz projekata koji, pored ostalih, uključuju i gradnju kolektora, postrojenja za preradu otpadnih voda, zamjene energenata koje troši “Toplana”, kao i pojedinačna ložišta, subvencionisanje korišćenja alternative mineralnim đubrivima i bolju kontrolu upravljanja čvrstim otpadom.

Zdrava hrana i čist vazduh

Predlagači lokalnog ekološkog akcionog plana anketirali su i građane, postavljajući im različita pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, zdravlja zajednice i efikasnosti privrede.

Nakon analize, za naredni šestogodišnji period predložili su sljedeće ciljeve – čistiji vazduh tokom zimskih mjeseci, zaštita i valorizacija predjela sa visokovrijednom biološkom raznolikošću, promocija prirodnih ljepota i vrijednosti i njihova turistička valorizacija, iskorišćavanje velikih površina obradivog nezagađenog zemljišta za proizvodnju zdrave hrane, te privlačenje stranih investicija i zajednička ulaganja u otvaranje proizvodnih pogona u regiji.

(Press)