Vijesti 11.01.2016.

Novi pozivni broj za Sarajevo je 01

ČITANJE: 2 minute
pozivni broj
Iz Regulatorne agencije za komunikacije potvrđeno je da je u toku je procedura za novom promjenom pozivnog koda za Sarajevo. Po uzoru na veće gradove u regionu, pozivni broj za Kanton Sarajevo će biti 01.

Naime, prema planu brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini, za potrebe pružanja telefonskih usluga na fiksnoj lokaciji definisana su geografska područja za koja su određeni tzv. područni kodovi. Korisnicima telefonskih usluga ovaj kod je takođe poznat pod nazivom „pozivni broj“ ili „predbroj“.

Operatorima koji pružaju fiksne telefonske usluge u Bosni i Hercegovini dodjeljuju se na korištenje blokovi od po 1.000 i 10.000 pretplatničkih brojeva, pri čemu numerički resursi iz određenog bloka od 10.000 brojeva mogu biti dodijeljeni samo jednom operatoru.

-Ovo prozilazi iz zahtjeva ITU (International Telecommunication Union) preporuke E.164, u pogledu ukupnog broja cifara nacionalnog pretplatničkog broja  potrebnog za usmjeravanje međunarodnih telefonskih poziva- navode u RAK-u, a prenose federalni mediji.

Prema utvrđenom stanju za područni kod 33, operatorima je na korištenje dodijeljeno 81,25% od ukupno raspoloživog numeričkog kapaciteta pretplatničkih brojeva.

Zahtjevi za dodjelom numeričkih kapaciteta za područni kod 33 i dalje imaju tendenciju rasta što je uzrokovano povećanim interesom novih operatora da pružaju fiksne govorne telefonske usluge na ovom geografskom području.

Agencija je stoga zaključila da je neophodno poduzeti mjere na proširenju ukupnog numeričkog kapaciteta pretplatničkih brojeva sa područnim kodom 33.

-Agencija je ocijenila da je proširenje numeričkih kapaciteta sa područnim kodom 33 moguće izvršiti jedino na način da se sadašnji područni kod 33, koji se primjenjuje za geografsko područje Kantona Sarajevo, zamijeni područnim kodom 1, te da se u okviru ovog područnog koda opseg pretplatničkih brojeva 30 00 00 do 39 99 99 (sa dužinom od 6 cifara), koji dosad nije u upotrebi, proširi u opseg brojeva od 300 00 00 do 399 99 99 (sa dužinom od 7 cifara). Za sve ostale pretplatničke brojeve u okviru ovog područnog koda, odnosno brojeve iz formata 1 ax xx xx (a = 2, 4, 5, 6…9),  zadržava se šestocifrena numeracija, kazali su za portal Radiosarajevo.ba u RAK-u – navode u RAK-u.

(NN)