Vijesti 28.08.2015.

Novi vodič za investitore: 12 koraka do upotrebne dozvole

ČITANJE: 3 minute

investitori

Šta je sve potrebno za pribavljanje građevinske dozvole – investitorima je na jednostavan način pojašnjeno u vodiču nazvanom „Od lokacije do upotrebne dozvole u 12 koraka“, koji je pripremilo Odjeljenje za prostorno uređenje grada Banjaluka.

– U vodiču smo jasno predstavili svaku od faza/koraka u postupku pribavljanja urbanističke dokumentacije neophodne za izgradnju investicionih objekata – kazala je Sanela Kecman, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje.

Ona je dodala da se vodič može preuzeti sa zvanične internet stranice grada ili dobiti u Centru za dozvole , odnosno kancelariji broj 19 u zgradi Gradske uprave.

U istoj kancelariji – Centru za dozvole, kako je u uvodnom dijelu vodiča navedeno, investitori mogu svaki dan od 8 do 15 časova dobiti detaljnije informacije i savjete o mogućnostima izgradnje, procedurama i načinu podnošenja zahtjeva, te mogu izvršiti  uvid u važeću plansku dokumentaciju, što predstavlja prvi korak, odnosno provjeru mogućnosti i uslova za planiranu izgradnju.

-Dakle, uz priloženu kopiju katastarskog plana, investitor može odmah dobiti ovjeren izvod dokumenta prostornog uređenja, kojim su date detaljne informacije o lokaciji, odnosno o mogućnostima i ograničenjima gradnje na određenoj parceli – pojasnila je Kecman.

Dodala je, takođe,  da se svi obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze ispred Prijemne kancelarije u holu Gradske uprave, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada.
Korak broj dva u Vodiču pojašnjava šta je sve potrebno da bi se pribavili lokacijski uslovi (koji se izdaju u roku od 15 dana od dana kompletiranja zahtjeva).

-Veoma važan korak u cijelom procesu čini dokumentacija o riješenim imovinskim odnosima, a koja je u nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – naglasila je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje.

Sljedeći korak, kako je navedeno u vodiču, je izrada tehničke dokumentacije koja mora biti izrađena u skladu sa izdatim lokacijskim i urbanističko-tehničkim uslovima.

Glavni projekat je osnov za izdavanje građevinske dozvole, a isti mora prethodno biti revidovan, kako je pojašnjeno u koraku pet vodiča.

U narednom, šestom koraku navedeni su podaci o preduzećima i ustanovama od kojih je potrebno pribaviti određene saglasnosti.

Prije dobijanja rješenja o građevinskoj dozvoli, čija je procedura detaljno predstavljena u koraku osam vodiča, investitor je dužan da izvrši uplatu naknade za rentu i za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, koju utvrđuje rješenjem Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja, a što je detaljnije pojašnjeno u koraku sedam ovog vodiča.

Po dobijanju građevinske dozvole, a prije početka građenja – obavljaju se radovi na pripremi gradilišta, iskolčavanju objekta i  prijavi gradilišta inspekciji rada (najkasnije sedam dana prije početka izvođenja radova). Ove  procedure pojašnjene su u koracima 9, 10 i 11 vodiča.

Izgrađeni objekat ne može se početi koristiti, odnosno staviti u upotrebu prije nego što nadležni organ, na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta, rješenjem dozvoli njegovu upotrebu (upotrebna dozvola).

Koja pravna lica vrše tehnički pregled i šta je potrebno da bi se dobila upotrebna dozvola objašnjeno je u  završnom 12-om koraku vodiča.

-Uz ovaj vodič i druge brošure koje je Odjeljenje pripremilo, te usluge Centra za dozvole, investitorima smo maksimalno približili i učinili jasnijim procese koji ih očekuju u postupku pribavljanja neophodne dokumentacije za izgradnju objekata – zaključila je Sanela Kecman.